1 dethon Oostburg 2 dethon Hulst 3 Dethon Terneuzen 4 Dethon VOC

Groene samenwerking

12-03-2015

Groene samenwerking:
Zeeuwse woningcorporaties tekenen voor sw-bedrijven

De Zeeuwse sociale werkbedrijven ver­zor­gen vanaf januari 2015 het groen­onderhoud voor de Zeeuwse woningcor­poraties. Op 13 januari 2015 tekenden Dethon, de Zuidhoek, Betho, Orionis Walcheren en de samenwerking van Zeeuwse woningcorporaties, Zuidwest­Samen, op officiële wijze het contract. Met deze samenwerking kiezen de corporaties voor een goed en maat­schappelijk verantwoord onderhoud van hun groenvoorziening. Op basis van dit contract maken de sw-bedrijven per­soonlijke afspraken per corporatie.
 
De Zeeuwse woningcorporaties werken samen in ‘ZuidwestSamen’. Want zo is het mogelijk om kostenvoordeel te behalen. Bijvoorbeeld door gezamenlijke inkoop van groenvoorziening. Door samen in te kopen kunnen de woonlasten voor huurders omlaag. Bovendien kunnen meer huurders profiteren van een product of dienst.
 

Uniek in Nederland

Jeroen van der Zee, bedrijfsmanager Dethon Groen: ‘De samenwerking met de woningbouwvereniging is op zich niet nieuw. Maar een contract van dit formaat, op provinciale schaal, is zelfs uniek in Nederland. Na anderhalf jaar hard werken is deze mantelovereenkomst tot stand gekomen. Het Bedrijfsbureau van Dethon Groen heeft deze voorbereiding op zich genomen voor de vier sw-bedrijven.’ Be­halve een inkoopvoordeel, krijgen de woningcorporaties een meer helder over­zicht van wat er aan groenvoorziening aanwezig is. Bovendien kan door de samenwerking beter in kaart worden gebracht hoe deze onderhouden moet worden. ‘Een onderdeel van het contract is klachtenafhandeling van de huurders’, vervolgt Jeroen. ‘Deze zullen wij zelf opvolgen. Ook zullen we corporaties adviseren hoe zij met groenvoorziening om dienen te gaan. Een prachtige samen­werking, die garant staat voor continuïteit in werk.’

Terug