1 dethon Oostburg 2 dethon Hulst 3 Dethon Terneuzen 4 Dethon VOC

Zuivere samenwerking Yara en Dethon

13-04-2014

Kunstmestfabrikant Yara Sluiskil is gestart met een proef, waarbij algen het afvalwater van de fabriek zuiveren. De algen moeten ervoor zorgen dat het afvalwater schoner wordt. Sinds eind mei werken medewerkers van Dethon Direct op locatie, om de algen te oogsten.
De test zal circa twee jaar in beslag nemen. Naast Dethon, werkt Yara in het project samen met Evides, AlgaSpring en Sagro. De provincie Zeeland subsidieert deze samenwerking.


Reststoffen

Yara gebruikt dagelijks zo'n 9.600.000 liter water. Dat wordt grotendeels verwerkt in producten van de fabriek zelf, maar ongeveer een zevende blijft over. Dat water bevat reststoffen als stikstof en CO2. Zo’n 600.000 liter wordt geloosd in het kanaal van Gent naar Terneuzen. De algen ‘eten’ die reststoffen binnen een paar dagen op. De klassieke manier om stikstof te winnen levert geen extra producten op, maar de algen bevatten interessante componenten. Deze kunnen onder meer worden toegepast in de farmacie, voedingsmid­delenindustrie of diervoedsel. Project­manager Remy Bun: ‘Dethon is een goed georganiseerde, betrouwbare organisatie. Afspraken wor­den nagekomen door zowel Dethon als de medewerkers. We willen als Yara mee­werken aan een groenere economie. Daarbij willen we onze maat­schappelijke verantwoordelijkheid nemen. Dat wil onder meer zeggen: de mensen daar plaatsen, waar zij nuttig werk kunnen doen. Dit project is daar een mooi voorbeeld van.’ 

Op 24 maart 2014 gieten burgemeester Jan Lonink (Terneuzen), directeur Yara Jon Sletten, Patrick de Letter, Gerrot van Brien, Remy Bun en gedeputeerde Ben de Reu, de eerste algen in het waterbassin.

Terug