1 dethon Oostburg 2 dethon Hulst 3 Dethon Terneuzen 4 Dethon VOC

Dethon Cleaning is Dethon Cleaning B.V. geworden

12-03-2015

Sinds 1 januari 2015 is Dethon Cleaning een B.V. Het komt in de schoonmaak vaak voor dat er medewerkers van andere bedrijven worden overgenomen. Door de nieuwe structuur valt Dethon Cleaning onder de schoonmaak-cao. Dat is in het voordeel 55 van de medewerkers.
 
In de schoonmaakbranche komen speciale afspraken voor. Als een klant voor een nieuw schoonmaakbedrijf kiest, moet dit bedrijf de schoonmaakwerknemers die al werkzaam zijn op dit object overnemen. Dit moet gebeuren volgens de in de cao geldende voorwaarden. De bestaande arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoor­waarden blijven gewoon van kracht. Een ander voordeel is, dat de medewerkers tijdens een projectstop gewoon salaris ontvangen (veertig weken-cao). Bij overname onder het regime van de schoonmaak-cao, wordt ook pensioen­breuk voorkomen. In tegenstelling tot de cao Wsw, beweegt de cao in de schoon­maakbranche met de markt mee. Ook zijn de toekomstige ontwikkelingen van de cao Wsw nog onduidelijk. De algemeen bindend ver­klaar­de schoonmaak-cao is daarom een juiste keuze voor de bestaan­de en de nieuwe medewerkers van Dethon Cleaning B.V. Het recent overgenomen personeel dat bij de gemeenten Terneuzen en Sluis werkt, is bij Dethon Cleaning B.V. onder de eerder genoemde voorwaarden aange­nomen. Het overige VIAFLEX-perso­neel dat werkzaam is bij Cleaning even­eens. Voor de over­genomen mede­werkers verandert er dus weinig.

Terug