1 dethon Oostburg 2 dethon Hulst 3 Dethon Terneuzen 4 Dethon VOC

Intussen in het VOC

22-06-2016

Intussen in het VOC...

De eerste oogst
De eerste oogst van het jaar, het blijft een feestelijke happening. Op 1 april 2016 over­handigde onze algemeen directeur Edwin van den Berghen een doos kers­verse kerstomaten aan hoofd Voeding Zorgsaam Jos Ollebek. Wil je zelf deze smaak­sensatie ervaren? Ze zijn verkrijg­baar via de kiosk van het Voorlichtings- en Opleidingscentrum (VOC) in Westdorpe, op de Dethon-vestigingen en in diverse winkels.

 

Bezoek minister Kamp 
Minister van Economische Zaken Henk Kamp bracht op 14 maart dit jaar een be­zoek aan kunstmestfabrikant Yara. Aan­leiding was de opening van een nieuwe ureumfabriek in Sluiskil. En omdat het VOC duurzame restwarmte en CO2 van Yara gebruikt, mocht een bezoek aan de Westdorpse kas niet ontbreken in het programma. Bedrijfsmanager Denny Snel verzorgde een rondleiding. ‘De minister vond met name onze unieke samen­werking met omliggende bedrijven interes­sant en uniek. Hij heeft met verschillende medewerkers gepraat over hun werk­zaamheden en was zeer onder de indruk van onze manier van opleiden.’

 

Foto: Bedrijfsleider Denny Snel leidt minister Kamp rond.

Terug