1 dethon Oostburg 2 dethon Hulst 3 Dethon Terneuzen 4 Dethon VOC

Dethon wil graag werk maken van sociaal ontwikkelbedrijf nieuwe stijl, ‘te veel mensen vallen nu buiten de boot’

TERNEUZEN - Edwin van den Berghen, algemeen directeur van sociaal werkbedrijf Dethon, hoopt van harte dat het ervan komt na de Kamerverkiezingen van 17 maart: een sociaal ontwikkelbedrijf nieuwe stijl. ,,Te veel mensen vallen nu buiten de boot.”

 

CDA en SP hebben samen het initiatief genomen om te komen tot een sociaal ontwikkelbedrijf nieuwe stijl. Het voorstel is een reactie op wat na de invoering van de Participatiewet in 2015 is gebeurd. Het doel van de Participatiewet was mensen met een arbeidsbeperking zo veel mogelijk aan werk te helpen in het bedrijfsleven en bij overheidsinstellingen. Tegelijkertijd werden sociale werkbedrijven afgebouwd.

,,Op zich is de gedachte achter de Participatiewet niet verkeerd", vindt Dethon-directeur Van den Berghen, ,,maar de praktijk is weerbarstig.” Het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking bleef ver achter bij de doelstelling. Een bijkomend, zeker zo groot probleem is dat velen een tijdelijk contract krijgen aangeboden. Het gevolg is dat zij bij een beetje economische tegenwind, als eersten op straat staan. Van den Berghen: ,,Met alle financiële gevolgen van dien, want vervolgens moet je vaak enkele weken op een uitkering wachten.”

 

  Het is goed mensen via een sociaal ontwikkel­be­drijf nieuwe stijl meer vastigheid te bieden, dat kost meer, maar betaalt zich ook uit.

- Edwin van den Berghen,, algemeen directeur sociaal werkbedrijf Dethon.

 

Terugkeergarantie

Het sociaal ontwikkelbedrijf nieuwe stijl biedt daar een oplossing voor, verwacht Van den Berghen. Mensen komen in dienst van dat bedrijf en kunnen bij reguliere ondernemingen worden gedetacheerd, met een terugkeergarantie naar het ontwikkelbedrijf, als werk wegvalt of iemand niet blijkt te voldoen. ,,Zo voorkom je dat mensen tussen wal en schip vallen.”

Dethon zelf is de laatste jaren flink afgeslankt, omdat er geen nieuwe mensen meer binnenkomen; van ruim 731 banen (sociale eenheden) in 2014 naar 514 in 2019. Daartegenover staat dat er sinds 2015 38 nieuwe beschutte werkplekken bij Dethon zijn gekomen, voor mensen die een gewone baan echt niet aankunnen. Veel werkplekken zijn al met al vervallen. Wat volgens Van den Berghen niet wil zeggen dat mensen die anders bij Dethon zouden werken, nu thuis zitten. De vraag naar personeel is/was groot.

 

Maatschappelijke baten

,,Het punt is dat veel van die mensen weinig zekerheid hebben”, aldus Van den Berghen. ,,Het sociaal ontwikkelbedrijf nieuwe stijl kan daar het antwoord op zijn.” Dat zal meer geld kosten, maar, stelt de Dethon-directeur, vaak wordt vergeten dat er ook veel maatschappelijke baten zijn. Mensen die vastigheid hebben, zijn minder vaak ziek, komen minder met justitie in aanraking. Meer geld voor sociale werkbedrijven die de laatste jaren juist zijn gekort, betaalt zich met andere woorden terug.

 

Bron: PZC via https://bit.ly/2Nn6dZO. Harmen van Der Werf, 22-02-21.