1 dethon Oostburg 2 dethon Hulst 3 Dethon Terneuzen 4 Dethon VOC

Persbericht OR Dethon 09-02-2018

 

DETHON: de schakel tussen mens, werk en de gemeenten

Van D’Ee tot Hontenisse, net als in het Zeeuws-Vlaams volkslied, zijn onze medewerkers trots op hun participatie in de samenleving. Een gemeenschappelijke regeling van de drie gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen, Hulst, Sluis en Terneuzen waar onze medewerkers jarenlang op konden vertrouwen.

 

En juist die gemeenschappelijkheid staat nu op het spel, de politieke discussie zorgt voor heel veel onrust bij onze medewerkers, medewerkers die juist baat hebben bij duidelijkheid en structuur. Medewerkers die door hun soms onzichtbare beperking een (vergrote) afstand hebben tot de arbeidsmarkt maar heel graag deel uitmaken van het sociale leven, geld willen verdienen, kortom erbij willen horen. Bij Dethon werkt een groep kwetsbare mensen, kwetsbare mensen die wonen in Zeeuws-Vlaanderen en trots zijn op hun participatie.

 

Dethon draagt bij aan deze participatie in werk van mensen met een (vergrote) afstand tot de arbeidsmarkt, om zo te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt. Wij blijven ons dus inzetten voor deze kwetsbare mensen. Wij zijn ervan overtuigd dat ook de zwaksten een kans moeten hebben op werk.

 

Thuiszitten, geen werk hebben, niet bijdragen aan het sociale leven zorgt voor stijgende ziektekosten, kans op overlast, schulden etc. Momenteel staan te veel mensen al aan de zijlijn. Het ontbreekt ze bijvoorbeeld aan de juiste startkwalificatie, (sociaal) netwerk, vaardigheden en/of capaciteiten om volwaardig aan de huidige, complexe samenleving deel te nemen.

 

Het is de laatste jaren onze ervaring dat zelfs in de huidige Participatiewet een sterke behoefte is aan duurzaam werk voor deze kwetsbare groep mensen. Niemand mag uitgesloten worden van de samenleving en iedereen heeft recht op werk. Wij nodigen alle politieke partijen uit een afspraak te maken om samen ter plaatse te komen kijken wat voor een schitterend werk binnen en buiten de muren van Dethon door mensen met een (vergrote) afstand tot de arbeidsmarkt wordt uitgevoerd!

 

Wij hadden graag voor de verkiezingen meer duidelijkheid gehad maar roepen de politiek op (en dan met name de politiek in Terneuzen) om de besluitvorming zo spoedig mogelijk na het installeren van de nieuwe B&W plaats te laten vinden!

 

Namens de OR Dethon

 

Naar aanleiding van het bovenstaande bericht, is in de PZC en op hun website het volgende bericht te lezen.

PZC 09-02-2018 OR DETHON: VERGEET ONZE MENSEN NIET!