1 dethon Oostburg 2 dethon Hulst 3 Dethon Terneuzen 4 Dethon VOC

Bestuursleden


Het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van Dethon bestaat uit de volgende personen:

C.L. Liefting  voorzitter Dagelijks Bestuur (gemeente Terneuzen)
A.A.V Totté  penningmeester Dagelijks Bestuur (gemeente Hulst)
Mw. C.E.M. van de Vijver  secretaris Dagelijks Bestuur (gemeente Sluis)
M.M. Rijk  lid Algemeen Bestuur en plaatsvervangend lid Dagelijks Bestuur (gemeente Sluis)
A. Vreeke  plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur (gemeente Sluis)
A. Dobbelaer  lid Algemeen Bestuur (gemeente Hulst)
F. Smits  plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur (gemeente Hulst)
Mw P.A.F. Stoker  lid Algemeen Bestuur (gemeente Terneuzen)
M. Barbé  lid Algemeen Bestuur (gemeente Terneuzen)
C.J. Reijn  plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur (gemeente Terneuzen)

Voor ons personeelsblad DethonNieuws hebben wij de leden van het Dagelijks Bestuur geïnterviewd, hier kunt u de betreffende artikelen teruglezen.

C.L. (Cees) Liefting, voorzitter Dagelijks, wethouder Gemeente Terneuzen

1.Geboortedatum? ‘5 januari 1958.’
2.Geboorteplaats? ‘Koog aan de Zaan, maar ik ben getogen in Zeeuws-Vlaanderen.’
3.Verliefd/verloofd/getrouwd? ‘Getrouwd en drie kinderen, een jongen van 26 en twee meisjes van 24 en 21.’
4. Politieke partij en waarom? ‘PvdA. Voordat ik in de politiek ging was ik opbouwwerker. Ik wil sociaal zwakkeren graag steunen. Met de verrechtsing van Nederland, wilde ik meer betekenen voor deze groep. Zodoende ben ik politiek actief geworden. Sociaal democratisch betekent sociaal delen. Als je dit aan de wereld overlaat, ontstaat er ongelijkheid. Hieraan wil ik sturing geven. Ik kom zelf uit een gezin met vijf kinderen. Mijn vader was vrachtwagenchauffeur en soms lang van huis. Mijn moeder moest de eindjes aan elkaar knopen. Ik kom dus uit een rood nest.’
5. Hier kan je me 's nachts voor wakker maken? ‘Ik ben altijd bereikbaar, zeker als de kinderen bellen. Mijn jongste dochter werkt in een weeshuis in Ghana. Daar realiseer je je pas hoe rijk je bent, ik heb er mijn horizon verbreed. Ook als je met een oude camper voor mijn deur staat om een reis te maken, mag je mij gerust wakker maken.’
6. Mooiste plekje van Zeeuws-Vlaanderen? ‘Plekken waar de grote schepen dwars door het landelijke lijken te varen. Ook een mooie plek vind ik het uitzicht op de windmolens, als je Middelburg uit rijdt. Die windmolens op een rij, de combinatie van natuur en techniek, daar gaat een enorme kracht vanuit.’
7.Wie bent u in vier kernwoorden?
‘Familiemens, toegankelijk (al komt het soms misschien anders over), nieuwsgierig, sociaal.’
8. Wat is uw rol in het Dagelijks Bestuur van Dethon?
‘Ik ben voorzitter. Dat betekent dat ik ervoor zorg dat de vergaderingen worden voorbereid. Tijdens de vergaderingen geef ik richting aan discussies. Als voorzitter zal ik Dethon regelmatig bezoeken. Externe bezoekers zal ik namens het bestuur ontvangen. Naar buiten toe zal ik een ambassadeur zijn van Dethon.’
9. Wat betekent Dethon voor u?
‘Dethon is een sociale werkplaats, waarvan ik het idee heb dat het een geolied bedrijf is met verschillende werksoorten. Het ziet er goed uit. Vanuit mijn aangeboren nieuwsgierigheid wil ik weten of het er bij de achterdeur net zo goed uitziet als bij de voordeur. Wat kom je tegen als je dieper in de organisatie gaat, dat vind ik interessant.’
10.Wat verwacht u van de Participatiewet?
‘Er wordt een aantal dingen op nul gezet, zoals de instroom. Hoe pakt dit uit voor Dethon? Daarover moeten we een forse discussie voeren. We zullen langzaam moeten wennen aan deze omslag en hier naartoe moeten groeien. Het sw-bedrijf Dethon is een goed bedrijfsmodel. We moeten proberen om dit overeind te houden. Zolang er van de tien bedrijven drie kansrijk zijn en we de mindere bedrijfssoorten hiermee kunnen compenseren… dat moeten we gewoon proberen. Feit blijft dat het bedrijf Dethon in langzaam is opgebouwd. Ik vind dat we de mogelijkheid moeten krijgen om ook langzaam te veranderen. Het gaat om een kwetsbare groep mensen.’
11. Hoe verwacht u dat de mensen die nu nog vallen onder verschillende regelingen eenduidig aan het werk geholpen kunnen worden?
‘Dat kan niet als mensen niet meer mogen instromen. We moeten wel een alternatieve vorm van beschut werken houden, met subsidie. We moeten naar een situatie waarbij er meer sociale voorzieningen beschikbaar zijn. We gaan van een verzorgingsstaat naar een verzorgingsstad. We moeten dus combinaties vinden voor dagbesteding en beschut werk, geïntegreerd in het bedrijfsleven. Meer werkgevers dan tot nu toe, zullen hun verantwoordelijkheid moeten nemen.’ 
12. Hoe ziet u de toekomst van Dethon?
‘Ik zie zeker toekomst voor Dethon. De OR heeft zelf een goed visiedocument opgesteld om te kijken wat er mogelijk is. Ik zie Dethon als een arbeidsmatig bedrijf, met ruimte voor dagbesteding.’ 

A.A.V. (Adri) Totté, penningmeester Dagelijks Bestuur, wethouder Gemeente Hulst

1.Geboortedatum? ‘16 november 1955’
2.Geboorteplaats? ‘Hulst.’
3.Verliefd/verloofd/getrouwd? ‘Ik ben getrouwd en heb twee kinderen, een heer en een dame. Ook heb ik vier kleindochters.’
4. Welke politieke partij en waarom? ‘Het CDA. Het uitgangspunt, het rentmeesterschap, spreekt mij het meeste aan. We hebben de natuur en de cultuur te leen van de mensen die na ons komen. Daarom moeten onze besluiten van nu betekenis hebben voor de toekomst. En daarom ben ik altijd maatschappelijk betrokken geweest, heb ik me altijd ingezet voor verenigingen, de vakbond en kerkbesturen. Iets betekenen voor de omgeving, dat zit in me.’
5. Hier kan je me 's nachts voor wakker maken: ‘Liever niet eigenlijk. Ik werk graag hard maar er is ook een tijd om te genieten. Ik ben een Bourgondiër. Maar als het is om iets leuks te doen met familie, ja graag. Daarvoor mag je mij zeker wakker maken.’
6. Mooiste plekje van Zeeuws-Vlaanderen? ‘Op ’t Schor in Paal. En dan vanaf het terras genieten van het haventje, de Schelde en eb en vloed. Ook zijn er mooie plekjes te vinden in de bossen rondom Clinge en de Steense Waterleiding.’
7.Wie bent u in vier kernwoorden?
‘Gedreven, betrokken, ambitieus, mensenmens.’
8. Wat is uw rol in het Dagelijks Bestuur van Dethon?
‘Penningmeester. Ik wilde graag als wethouder een inhoudelijke taak. Ik heb bewust gekozen voor de portefeuille Werk en Inkomen. Dethon is financieel gezien een enorme uitdaging om te managen. Werk en inkomen, ik vind het mooi om hier iets van te maken.’
9. Wat betekent Dethon voor u?
‘Een belangrijke organisatie die in de afgelopen jaren goed heeft gefunctioneerd. Zeker in relatie tot andere sw-bedrijven. Welke mensen behoren tot de doelgroep en hoe vullen we de Participatiewet in? Dus hoe brengen we deze mensen op de arbeidsmarkt? Het blijft laveren met de beschikbare middelen en de capaciteiten van de mensen. Dethon heeft hierin een zeer belangrijke taak.’
10.Wat verwacht u van de Participatiewet?
‘Ik sta wel achter de druk om te participeren, om te werken in het bedrijfsleven. Er is minder geld beschikbaar vanaf 2015. De deur gaat dicht voor nieuwe mensen, maar de plek voor bestaande mensen blijft bestaan. Uiteindelijk wordt het aantal medewerkers afgebouwd. We moeten alle scenario’s goed afwegen. Hierbij moet de mens centraal staan. We zullen geleidelijk een nieuwe organisatie moeten opbouwen.’
11. Hoe verwacht u dat de mensen die nu nog vallen onder verschillende regelingen eenduidig aan het werk geholpen kunnen worden?
‘We zitten nu nog in een voorfase. Mensen moeten de kansen benutten die er zijn, bijvoorbeeld werken over de grens. We mogen ook wel iets van de werkgevers verwachten denk ik.’
12. Hoe ziet u de toekomst van Dethon?
‘De instroom houdt op. Maar de rechten van de mensen die er werken, blijven bestaan. We moeten de komende maanden goed kijken welk scenario het beste past bij de (financiële) mogelijkheden die er zijn. Hoe we omgaan met de diverse onderdelen zullen we moeten bekijken. Een belangrijke factor blijft het financiële verhaal. We moeten het tenslotte doen met de pot die beschikbaar is. We moeten dus zoeken naar een methode die het financieel kan dragen. Dethon blijft, in een afgeslankte vorm.’ 

Mw C.E.M. (Chris) de Vijver, secretaris Dagelijks Bestuur, wethouder Gemeente Sluis

1.Geboortedatum? '2 juni 1955'
2.Geboorteplaats? 'Heerenveen, maar mijn ouders komen uit Sluis'
3.Verliefd/verloofd/getrouwd? 'Ik ben getrouwd met en verliefd op Marc, we hebben een zoon en een schoondochter.'
4. Politieke partij en waarom?
'Aanvankelijk de VVD in woord en daad. Door omstandigheden raakte de VVD uit beeld en heb ik Liveraal Sluis opgericht. Later werd dit Nieuw Gemeentebelang.'
5. Hier kan je me 's nachts voor wakker maken?
'Eigenlijk ben ik een slechte slaper, maar als iemand me nodig heeft, mag hij of zij me altijd wakker maken. Laat me verder maar lekker slapen.'
6. Mooiste plekje van Zeeuws-Vlaanderen? 
‘Waar ik woon, in St. Anna Ter Muiden. Dat plaatsje is een verrassing. Een heel apart stadje, dat door verzanding teloor is gegaan.’
7.Wie bent u in vier kernwoorden?
‘Recht door zee, betrokken, besluitvaardig en hulpvaardig.’
8. Wat is uw rol in het Dagelijks Bestuur van Dethon?
‘Ik ben secretaris. Dit is meer een formele functie. Als we als bestuur met elkaar praten, praten we op gelijk niveau.’
9. Wat betekent Dethon voor u?
‘Op alle vestigingen heeft directeur Edwin van den Berghen me rondgeleid. Ik was verbaasd wat ik allemaal zag. Het meest stond ik te kijken van de motivatie en focus waarmee de mensen werken. Hier heb ik veel respect voor. Er was veel kritiek, Dethon zou het werk weg kapen van reguliere bedrijven. Die geluiden hoor ik nu veel minder. De medewerkers van Dethon mogen dan moeite hebben in een reguliere baan, de toewijding die zij hebben in hun werk is bovenmaats.’
10.Wat verwacht u van de Participatiewet?
‘Ik verwacht dat we dat gaan doen hoe het bedoeld is: mensen meenemen in de maatschappij. Maar wel stap voor stap. Begin april dit jaar komen de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten met een gezamenlijk idee over de aanpak. Ik heb er echt vertrouwen in dat we er gaan komen. Dethon moet absoluut blijven.’
11. Hoe verwacht u dat de mensen die nu nog vallen onder verschillende regelingen eenduidig aan het werk geholpen kunnen worden?
‘Dat is de opdracht waar we met z’n allen voor staan. De tijd die inmiddels is verstreken bewijst dat het heel ingewikkeld is. De transformatie kost niet alleen tijd, maar ook geld. Ik wou dat ik deze vraag kon beantwoorden.’              
12. Hoe ziet u de toekomst van Dethon?
‘Als gemeenschap kunnen we nooit zonder Dethon. Het mag een zelfstandige onderneming zijn, maar wel met een koppeling naar de mensen die het zelf niet kunnen. Voor deze groep zal Dethon er altijd blijven. In ieder geval als het aan mij ligt. Liever investeren in Dethon dan betalen om achter de geraniums te zitten.’