1 dethon Oostburg 2 dethon Hulst 3 Dethon Terneuzen 4 Dethon VOC

Bestuursleden


Het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van Dethon bestaat uit de volgende personen:       

Dhr. J. (Jurgen) Vervaet, voorzitter Dagelijks Bestuur (gemeente Terneuzen)
Dhr. A.A.V. (Adri) Totté, penningmeester Dagelijks Bestuur (gemeente Hulst)
Mw. M.J. (Marianne) Poissonnier-Dekker, secretaris Dagelijks Bestuur (gemeente Sluis)

Dhr. L. (Loek) de Beleir, lid Algemeen Bestuur (gemeente Terneuzen)
Dhr. J. (Jan) Ellen, lid Algemeen Bestuur (gemeente Terneuzen)
Dhr. J.P. (Jean Paul) Casteleijn, plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur (gemeente Terneuzen )
Dhr. F. (Fons) Dobbelaer, lid Algemeen Bestuur (gemeente Hulst)
Dhr. W. (Wim) Verdurmen, plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur (gemeente Hulst)
Dhr. R. (Robert) Evers, lid Algemeen Bestuur (gemeente Sluis )
Dhr. C. (Conny) Almekinders, plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur (gemeente Sluis )
 


Geïnterviewd voor DethonNieuws, 3de kw 2018     
 

  J.(Jurgen) Vervaet, voorzitter Dagelijks Bestuur, wethouder Gemeente Terneuzen           

  1. Geboortedatum? '10 augustus 1964'

  2. Geboorteplaats? 'Biervliet' 
  3. Verliefd/verloofd/getrouwd?'Ik ben 35 jaar getrouwd met Paula en nog altijd verliefd. We hebben drie volwassen zonen, één dochter en een kleinzoon van   vijftien maanden. De vrijdagochtend probeer ik zoveel mogelijk vrij te houden voor mijn kleinzoon.'                                                      
  4. Politieke partij en waarom?
‘Via een goede vriend en tevens kookmaatje kwam ik zo'n zes jaar geleden in contract met het CDA. Een paar weken voor de verkiezingen vroeg hij me, totaal onverwacht, of ik interesse had om lid te worden. Tijdens de campagne heb ik me ingezet voor het CDA en vanuit de coulissen toegekeken hoe een en ander in de politiek werkt. Zo heb ik enkele raads- en commissievergaderingen gevolgd en ben ik bij de fractievergaderingen aanwezig geweest. Toen de verkiezingen er eenmaal waren, stond ik bovenaan de lijst. Zo leuk en interessant vond ik het inmiddels. Wat me vooral aanspreekt is de verbroedering.' 
5. Hier kan je me 's nachts voor wakker maken? 'Liever niet. Al ben ik dol op verrassingen en spontaniteit.'                             
6. Mooiste plekje van Zeeuws-Vlaanderen? 
'Dit is zonder twijfel West Zeeuws-Vlaanderen. Die regio is in twintig jaar tijd enorm gegroeid. Ik hoop datzelfde over een aantal jaar in Terneuzen terug te kunnen zien.                                                                                
7. Wie bent u in vier kernwoorden? 
'Vrolijk, verbindend, vasthoudend en toekomstgericht.'                                      
8. Wat is uw rol in het Dagelijks Bestuur van Dethon? 
'Als voorzitter ben ik het gezicht en de verbinder van de organisatie, naar binnen en naar buiten toe. Het is mijn taak om erop toe te zien dat we als bestuur het beleid opstellen en uitvoeren. Tijdens de coalitieonderhandelingen heb ik bewust voor deze protefeuille gekozen. Als wethouder wil ik mijn verantwoordelijkheden nemen binnen het sociaal domein. Ik los graag vraagstukken op en denk out-of-the-box. Dat er na al die jaren iets moet gebeuren, mag duidelijk zijn. Echter, ik kan de vragen die er al zes jaar liggen, niet in zes weken oplossen. Zo realistisch moeten we ook zijn. De voorbije periode heb ik me dan ook gefocust op het doorgronden van het dossier en op de problematiek eigen maken.'                            
9. Wat betekent Dethon voor u?
'Dethon is voor mij een mooie organisatie met het hart op de juiste plaats voor de mensen die aandacht verdienen.'   
10. Wat verwacht u van de Participatiewet? 
'Als we teruggaan naar de basis is de gemeente Terneuzen binnen de Participatiewet opdrachtgever en kan Dethon, afhankelijk van de situatie, de opdracht uitvoeren. De wet schrijft voor dat we mensen bij de overheid en het bedrijfsleven moeten plaatsen. Echter, in het geval van beschut werk is dat nog niet zo eenvoudig. We hebben partners nodig, er moet goed gecommuniceerd worden, we moeten verbinden en gebruik maken van elkaars expertise. Wat we zeker niet moeten doen, is een gezonde finaniële businessunit afstoten.'                          
11. Hoe verwacht u dat de mensen die nu nog vallen onder verschillende regelingen eenduidig aan het werk geholpen kunnen worden?
'Het is onze taak mensen aan het werk te helpen, dus daar maken we ons hard voor. Dethon heeft als organisatie toekomst als we Dethon zien als middel: een van de mogelijke werkgevers van mensen die extra aandacht nodig hebben.'                      
12. Hoe ziet u de toekomst van Dethon? 
'Dethon heeft absoluut bestaansrecht. De vraag is hoe de win-winsituatie eruitziet; op welke manier halen alle betrokken partijen voordeel uit de situatie? Hoe we straks de boodschap overbrengen, is wellicht belangrijker dan de oplossing. Het gaat hier om mensen. Er is geen pasklare oplossing, al is er wel een aantal voor de hand liggende maatregelen. Partijen moeten elkaar meer versterken, elkaar meer opzoeken. Als de gemeente bjvoorbeeld nieuw straatmeubilair nodig heeft, kan Dethon dat maken. Ook wanneer de gemeente nieuwe straatlantaarns nodig heeft, kan Dethon zorgen voor de armaturen. Maar ook andere partijen moeten Dethon beter leren kennen en de capaciteit benutten.'                                                     

Geïnterviewd voor DethonNieuws, 3de kw 2014

A.A.V. (Adri) Totté, penningmeester Dagelijks Bestuur, wethouder Gemeente Hulst

1.Geboortedatum? ‘16 november 1955’
2.Geboorteplaats? ‘Hulst.’
3.Verliefd/verloofd/getrouwd? ‘Ik ben getrouwd en heb twee kinderen, een heer en een dame. Ook heb ik vier kleindochters.’
4. Welke politieke partij en waarom? ‘Het CDA. Het uitgangspunt, het rentmeesterschap, spreekt mij het meeste aan. We hebben de natuur en de cultuur te leen van de mensen die na ons komen. Daarom moeten onze besluiten van nu betekenis hebben voor de toekomst. En daarom ben ik altijd maatschappelijk betrokken geweest, heb ik me altijd ingezet voor verenigingen, de vakbond en kerkbesturen. Iets betekenen voor de omgeving, dat zit in me.’
5. Hier kan je me 's nachts voor wakker maken: ‘Liever niet eigenlijk. Ik werk graag hard maar er is ook een tijd om te genieten. Ik ben een Bourgondiër. Maar als het is om iets leuks te doen met familie, ja graag. Daarvoor mag je mij zeker wakker maken.’
6. Mooiste plekje van Zeeuws-Vlaanderen? ‘Op ’t Schor in Paal. En dan vanaf het terras genieten van het haventje, de Schelde en eb en vloed. Ook zijn er mooie plekjes te vinden in de bossen rondom Clinge en de Steense Waterleiding.’
7. Wie bent u in vier kernwoorden?
‘Gedreven, betrokken, ambitieus, mensenmens.’
8. Wat is uw rol in het Dagelijks Bestuur van Dethon?
‘Penningmeester. Ik wilde graag als wethouder een inhoudelijke taak. Ik heb bewust gekozen voor de portefeuille Werk en Inkomen. Dethon is financieel gezien een enorme uitdaging om te managen. Werk en inkomen, ik vind het mooi om hier iets van te maken.’
9. Wat betekent Dethon voor u?
‘Een belangrijke organisatie die in de afgelopen jaren goed heeft gefunctioneerd. Zeker in relatie tot andere sw-bedrijven. Welke mensen behoren tot de doelgroep en hoe vullen we de Participatiewet in? Dus hoe brengen we deze mensen op de arbeidsmarkt? Het blijft laveren met de beschikbare middelen en de capaciteiten van de mensen. Dethon heeft hierin een zeer belangrijke taak.’
10. Wat verwacht u van de Participatiewet?
‘Ik sta wel achter de druk om te participeren, om te werken in het bedrijfsleven. Er is minder geld beschikbaar vanaf 2015. De deur gaat dicht voor nieuwe mensen, maar de plek voor bestaande mensen blijft bestaan. Uiteindelijk wordt het aantal medewerkers afgebouwd. We moeten alle scenario’s goed afwegen. Hierbij moet de mens centraal staan. We zullen geleidelijk een nieuwe organisatie moeten opbouwen.’
11. Hoe verwacht u dat de mensen die nu nog vallen onder verschillende regelingen eenduidig aan het werk geholpen kunnen worden?
‘We zitten nu nog in een voorfase. Mensen moeten de kansen benutten die er zijn, bijvoorbeeld werken over de grens. We mogen ook wel iets van de werkgevers verwachten denk ik.’
12. Hoe ziet u de toekomst van Dethon?
‘De instroom houdt op. Maar de rechten van de mensen die er werken, blijven bestaan. We moeten de komende maanden goed kijken welk scenario het beste past bij de (financiële) mogelijkheden die er zijn. Hoe we omgaan met de diverse onderdelen zullen we moeten bekijken. Een belangrijke factor blijft het financiële verhaal. We moeten het tenslotte doen met de pot die beschikbaar is. We moeten dus zoeken naar een methode die het financieel kan dragen. Dethon blijft, in een afgeslankte vorm.’ 

 

Mw M.J. (Marianne) Poissonnier-Dekker, secretaris Dagelijks Bestuur, wethouder Gemeente Sluis

Geboortedatum: ‘14 augustus 1965.’
Geboorteplaats: ‘IJzendijke.’

Verliefd/verloofd/getrouwd: ‘Ik ben getrouwd en heb twee dochters en ben oma van twee kleinkinderen.’

Politieke partij: ‘Nieuw Gemeentebelang. Het accent in de landelijke politiek ligt voornamelijk op de randstad. In Zeeuws-Vlaanderen moeten we ons hardmaken voor het voortbestaan van onze scholen, het werk en de leefbaarheid. Met een lokale partij, die opkomt voor lokale belangen, denk ik dat we dit goed voor elkaar kunnen krijgen.’

 

Hier kan je me ’s nachts voor wakker maken: ‘Ik slaap altijd heerlijk en dat wil ik graag zo houden. Maar als er iets belangrijks aan de hand is met de kinderen of de geiten van onze boerderij, word ik graag gewekt.’

 

Mooiste plekje van Zeeuws-Vlaanderen: ‘De stranden. Niet alleen in de zomer, ook in de winter zijn deze prachtig en heerlijk.’

 

Wie bent u in vier kernwoorden? ‘Vriendelijk, een harde werker, een tikje eigenwijs en realistisch.’

 

Wat is uw rol in het algemeen bestuur van Dethon?

‘Ik ben secretaris van het bestuur en ben een onderdeel van de stuurgroep die de transitie van Dethon als sociale werkplaats naar een re-integratiebedrijf begeleidt. Belangrijk hierbij is rust in de organisatie.’

 

Wat betekent Dethon voor u?

‘Dethon is een heel belangrijk bedrijf. Het draagt bij aan positiviteit in de maatschappij en van de mensen die de kans krijgen om te werken. Dit gaat niet vanzelf, goede begeleiding van de doelgroep is belangrijk. Dankzij Dethon is er een win-winsituatie.’

 

Sinds 1 januari 2015 is er de Participatiewet. Hoe verwacht u dat de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk kunnen worden geholpen?

‘Laat ik beginnen met op te merken dat iets nooit in beton wordt gegoten. Het is positief dat mensen in de bijstand weer gestimuleerd worden om aan het werk te gaan. Voor hun welzijn, maar ook wat betreft de kosten voor de overheid. Er blijft een groep mensen die niet permanent aan het werk zal blijven. Deze mensen zullen met periodes in het reguliere bedrijf aan het werk kunnen gaan. Het is in onze maatschappij belangrijk om je verantwoordelijkheid te nemen en voor jezelf te zorgen. Maar we mogen het sociale aspect niet uit het oog verliezen. Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt mag de deur dus niet op slot gaan. Met name in Zeeuws-Vlaanderen.’

 

Hoe ziet u de toekomst van Dethon?

‘Ik verwacht dat Dethon altijd noodzakelijk zal zijn. We zeggen allemaal, ook de overheid, dat het belangrijk is dat iedereen werkt. Daarom moeten we een plaats creëren waar dit mogelijk is. Dethon moet blijven.’