1 dethon Oostburg 2 dethon Hulst 3 Dethon Terneuzen 4 Dethon VOC

Bestuursleden


Het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van Dethon bestaat uit de volgende personen:       

Dhr. J. (Jurgen) Vervaet, voorzitter Dagelijks Bestuur (gemeente Terneuzen)
Dhr. A.A.V. (Adri) Totté, penningmeester Dagelijks Bestuur (gemeente Hulst)
Mw. C.E.M. (Chris) van de Vijver, secretaris Dagelijks Bestuur (gemeente Sluis)

Dhr. L. (Loek) de Beleir, lid Algemeen Bestuur (gemeente Terneuzen)
Dhr. J. (Jan) Ellen, lid Algemeen Bestuur (gemeente Terneuzen)
Dhr. J.P. (Jean Paul) Casteleijn, plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur (gemeente Terneuzen )
Dhr. F. (Fons) Dobbelaer, lid Algemeen Bestuur (gemeente Hulst)
Dhr. F. (Frank) Kuijpers, plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur (gemeente Hulst)
Dhr. R. (Robert) Evers, lid Algemeen Bestuur (gemeente Sluis )
Dhr. C. (Conny) Almekinders, plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur (gemeente Sluis )
 J.(Jurgen) Vervaert, voorzitter Dagelijks Bestuur, wethouder Gemeente Terneuzen

1.Geboortedatum?                                                           
2.Geboorteplaats?                                                               
3.Verliefd/verloofd/getrouwd?                                                                   
4. Politieke partij en waarom? ‘                                                                                                                  
5. Hier kan je me 's nachts voor wakker maken?                                                   
6. Mooiste plekje van Zeeuws-Vlaanderen?                                                                                   
7.Wie bent u in vier kernwoorden?                                          
 
8. Wat is uw rol in het Dagelijks Bestuur van Dethon?                                
9. Wat betekent Dethon voor u?                                                                                                    
10.Wat verwacht u van de Participatiewet?                               
11. Hoe verwacht u dat de mensen die nu nog vallen onder verschillende regelingen eenduidig aan het werk geholpen kunnen worden?
12. Hoe ziet u de toekomst van Dethon?                                                       

A.A.V. (Adri) Totté, penningmeester Dagelijks Bestuur, wethouder Gemeente Hulst

1.Geboortedatum? ‘16 november 1955’
2.Geboorteplaats? ‘Hulst.’
3.Verliefd/verloofd/getrouwd? ‘Ik ben getrouwd en heb twee kinderen, een heer en een dame. Ook heb ik vier kleindochters.’
4. Welke politieke partij en waarom? ‘Het CDA. Het uitgangspunt, het rentmeesterschap, spreekt mij het meeste aan. We hebben de natuur en de cultuur te leen van de mensen die na ons komen. Daarom moeten onze besluiten van nu betekenis hebben voor de toekomst. En daarom ben ik altijd maatschappelijk betrokken geweest, heb ik me altijd ingezet voor verenigingen, de vakbond en kerkbesturen. Iets betekenen voor de omgeving, dat zit in me.’
5. Hier kan je me 's nachts voor wakker maken: ‘Liever niet eigenlijk. Ik werk graag hard maar er is ook een tijd om te genieten. Ik ben een Bourgondiër. Maar als het is om iets leuks te doen met familie, ja graag. Daarvoor mag je mij zeker wakker maken.’
6. Mooiste plekje van Zeeuws-Vlaanderen? ‘Op ’t Schor in Paal. En dan vanaf het terras genieten van het haventje, de Schelde en eb en vloed. Ook zijn er mooie plekjes te vinden in de bossen rondom Clinge en de Steense Waterleiding.’
7.Wie bent u in vier kernwoorden?
‘Gedreven, betrokken, ambitieus, mensenmens.’
8. Wat is uw rol in het Dagelijks Bestuur van Dethon?
‘Penningmeester. Ik wilde graag als wethouder een inhoudelijke taak. Ik heb bewust gekozen voor de portefeuille Werk en Inkomen. Dethon is financieel gezien een enorme uitdaging om te managen. Werk en inkomen, ik vind het mooi om hier iets van te maken.’
9. Wat betekent Dethon voor u?
‘Een belangrijke organisatie die in de afgelopen jaren goed heeft gefunctioneerd. Zeker in relatie tot andere sw-bedrijven. Welke mensen behoren tot de doelgroep en hoe vullen we de Participatiewet in? Dus hoe brengen we deze mensen op de arbeidsmarkt? Het blijft laveren met de beschikbare middelen en de capaciteiten van de mensen. Dethon heeft hierin een zeer belangrijke taak.’
10.Wat verwacht u van de Participatiewet?
‘Ik sta wel achter de druk om te participeren, om te werken in het bedrijfsleven. Er is minder geld beschikbaar vanaf 2015. De deur gaat dicht voor nieuwe mensen, maar de plek voor bestaande mensen blijft bestaan. Uiteindelijk wordt het aantal medewerkers afgebouwd. We moeten alle scenario’s goed afwegen. Hierbij moet de mens centraal staan. We zullen geleidelijk een nieuwe organisatie moeten opbouwen.’
11. Hoe verwacht u dat de mensen die nu nog vallen onder verschillende regelingen eenduidig aan het werk geholpen kunnen worden?
‘We zitten nu nog in een voorfase. Mensen moeten de kansen benutten die er zijn, bijvoorbeeld werken over de grens. We mogen ook wel iets van de werkgevers verwachten denk ik.’
12. Hoe ziet u de toekomst van Dethon?
‘De instroom houdt op. Maar de rechten van de mensen die er werken, blijven bestaan. We moeten de komende maanden goed kijken welk scenario het beste past bij de (financiële) mogelijkheden die er zijn. Hoe we omgaan met de diverse onderdelen zullen we moeten bekijken. Een belangrijke factor blijft het financiële verhaal. We moeten het tenslotte doen met de pot die beschikbaar is. We moeten dus zoeken naar een methode die het financieel kan dragen. Dethon blijft, in een afgeslankte vorm.’ 

Mw C.E.M. (Chris) de Vijver, secretaris Dagelijks Bestuur, wethouder Gemeente Sluis

1.Geboortedatum? '2 juni 1955'
2.Geboorteplaats? 'Heerenveen, maar mijn ouders komen uit Sluis'
3.Verliefd/verloofd/getrouwd? 'Ik ben getrouwd met en verliefd op Marc, we hebben een zoon en een schoondochter.'
4. Politieke partij en waarom?
'Aanvankelijk de VVD in woord en daad. Door omstandigheden raakte de VVD uit beeld en heb ik Liveraal Sluis opgericht. Later werd dit Nieuw Gemeentebelang.'
5. Hier kan je me 's nachts voor wakker maken?
'Eigenlijk ben ik een slechte slaper, maar als iemand me nodig heeft, mag hij of zij me altijd wakker maken. Laat me verder maar lekker slapen.'
6. Mooiste plekje van Zeeuws-Vlaanderen? 
‘Waar ik woon, in St. Anna Ter Muiden. Dat plaatsje is een verrassing. Een heel apart stadje, dat door verzanding teloor is gegaan.’
7.Wie bent u in vier kernwoorden?
‘Recht door zee, betrokken, besluitvaardig en hulpvaardig.’
8. Wat is uw rol in het Dagelijks Bestuur van Dethon?
‘Ik ben secretaris. Dit is meer een formele functie. Als we als bestuur met elkaar praten, praten we op gelijk niveau.’
9. Wat betekent Dethon voor u?
‘Op alle vestigingen heeft directeur Edwin van den Berghen me rondgeleid. Ik was verbaasd wat ik allemaal zag. Het meest stond ik te kijken van de motivatie en focus waarmee de mensen werken. Hier heb ik veel respect voor. Er was veel kritiek, Dethon zou het werk weg kapen van reguliere bedrijven. Die geluiden hoor ik nu veel minder. De medewerkers van Dethon mogen dan moeite hebben in een reguliere baan, de toewijding die zij hebben in hun werk is bovenmaats.’
10.Wat verwacht u van de Participatiewet?
‘Ik verwacht dat we dat gaan doen hoe het bedoeld is: mensen meenemen in de maatschappij. Maar wel stap voor stap. Begin april dit jaar komen de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten met een gezamenlijk idee over de aanpak. Ik heb er echt vertrouwen in dat we er gaan komen. Dethon moet absoluut blijven.’
11. Hoe verwacht u dat de mensen die nu nog vallen onder verschillende regelingen eenduidig aan het werk geholpen kunnen worden?
‘Dat is de opdracht waar we met z’n allen voor staan. De tijd die inmiddels is verstreken bewijst dat het heel ingewikkeld is. De transformatie kost niet alleen tijd, maar ook geld. Ik wou dat ik deze vraag kon beantwoorden.’              
12. Hoe ziet u de toekomst van Dethon?
‘Als gemeenschap kunnen we nooit zonder Dethon. Het mag een zelfstandige onderneming zijn, maar wel met een koppeling naar de mensen die het zelf niet kunnen. Voor deze groep zal Dethon er altijd blijven. In ieder geval als het aan mij ligt. Liever investeren in Dethon dan betalen om achter de geraniums te zitten.’