Dethon gaat zich sterker richten op de mensen die er werken. De medewerkers, veelal mensen met een arbeidsbeperking, moeten meer kansen en mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen binnen en buiten de organisatie. Het doel is dat Dethon mensen meer gaat helpen om zo regulier mogelijk te participeren in de maatschappij. Op deze manier gaat Dethon beter aansluiten bij de doelstelling van de Participatiewet van 2015.

In 2019 is het destijds opgestelde transformatieplan voor Dethon goedgekeurd door de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten. Dethon wil een meer mensgerichte organisatie worden en zich sterker richten op het uitvoeren van de Participatiewet. De strekking van deze wet is dat zoveel mogelijk mensen deelnemen aan het reguliere arbeidsproces.

In 2020 werd een start gemaakt met de uitvoering maar corona gooide roet in het eten. Hierdoor liepen de plannen vertraging op. Daar kwam bij dat Dethon in 2021 te maken kreeg met incidenten en onrust. Interim-directeur Martijn van Endt werd benoemd om rust te brengen en de organisatie voor te bereiden op de toekomst.

Van productiegericht naar mensgericht

Het plan uit 2019 is nu verder uitgewerkt en gereed voor uitvoering. Het betekent in de praktijk dat Dethon zich sterker gaat richten op het begeleiden en ontwikkelen van de medewerkers. Werk en productie zijn niet langer het hoofddoel maar worden middelen om doelen te bereiken. Tijdens het proces gaat Dethon actief de samenwerking zoeken met de huidige klanten en opdrachtgevers.

In de toekomst zullen steeds meer medewerkers op vrijwillige basis buiten de muren van Dethon aan het werk gaan. Om dit te realiseren wordt er meer geïnvesteerd in opleiding en begeleiding. Werkcoaches en consulenten krijgen hierbij een belangrijke rol. Ook kijkt de organisatie naar diverse manieren van detacheren, zowel individueel als in groepsverband. Medewerkers voor wie dit geen optie is blijven aan het werk binnen Dethon.

Werkgelegenheid

Een aantal van de huidige werksoorten zal op termijn worden afgebouwd doordat meer medewerkers aan het werk gaan op locaties buiten Dethon. Ook zal er anders worden geïnvesteerd. De geplande veranderingen worden afgestemd op de mogelijkheden en wensen van de medewerkers, de opdrachtgevers en andere belanghebbenden. In zorgvuldig overleg zal worden bepaald welke werksoorten thuishoren in het toekomstige werkaanbod van Dethon en in welk tempo verschillende stappen kunnen worden gerealiseerd.

Binnen elk van de drie gemeenten blijft een vestiging van Dethon bestaan. Het moderniseren van de organisatie gaat 2 tot 3 jaar duren.