De algemene leveringsvoorwaarden gelden voor de producten en diensten van alle afdelingen van Dethon.

De leveringsvoorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Dethon en de opdrachtgever en voor de uitvoering van werkzaamheden waarbij derden zijn betrokken. Eventuele afwijkingen op deze algemene leveringsvoorwaarden zijn alleen geldig als dit schriftelijk is overeengekomen.

Lees alle voorwaarden in onderstaande PDF.