Bij Dethon groen werken we met aandacht voor kwaliteit, arbo en milieu. We zijn ISO-9001-2000 en VCA** gecertificeerd voor werkzaamheden bij (industriële) bedrijven. Daarnaast besteden we aandacht aan kwaliteit en veiligheid tijdens toolboxen, opleidingen en trainingen.

Kwaliteit en veiligheid

Het bewaken van kwaliteit en veiligheid is voor ons belangrijk. We besteden hier veel aandacht aan tijdens het dagelijks werk. Tijdens toolboxen voor alle medewerkers worden thema’s behandeld op het gebied van veiligheid, kwaliteit, arbo en milieu. Daarnaast volgen onze collega’s opleidingen en trainingen gericht op kwaliteit en veiligheid.

Gecertificeerd bedrijf

Wij borgen de kwaliteit op verschillende manieren, onder andere door:

  • Toolboxen voor alle medewerkers
  • ISO 9001-2000 audits en certificering
  • VCA** audits en certificering
  • KAM-systeem voor het bewaken van kwaliteit, arbo en milieu

Arbo

Ook arbo technisch kent het hoveniersvak uitdagingen. Het is fysiek werk, waarbij we rekening moeten houden met de juiste werkhouding en voldoende pauzes. Daarnaast werken we altijd buiten, of het nu tropisch warm is, of het vriest… Het is belangrijk om hier rekening mee te houden in ons werkrooster. We zijn hierover in gesprek met de vakbonden en de Ondernemingsraad om hierover goede regelingen af te spreken.

Verantwoord werken

In overleg met de opdrachtgever belasten wij het milieu zo min mogelijk. Voor het groenonderhoud en terreinbeheer werken we met milieuvriendelijke technieken en vermijden we het gebruik van chemicaliën. Bij het ontwerpen van nieuwe groenprojecten is duurzaamheid een belangrijk aspect in advisering en uitvoering. Bijvoorbeeld door te kiezen voor duurzame beplanting en bestrating.

Meer weten hierover? Lees verder over onze producten en diensten.

VCA-gecertificeerde medewerkers

Indien noodzakelijk werken we met VCA-gecertificeerde medewerkers. Dit wordt in enkele gevallen gevraagd door opdrachtgevers, bijvoorbeeld voor groepsdetacheringen in een industriële omgeving. Waar nodig bieden we onze medewerkers extra ondersteuning bij het behalen van dit certificaat.

Overtuigd van onze kwaliteit? Laten we zaken doen!