Dethon is er voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij bieden hen werk en opleiding in een bepaald vakgebied. Dat geldt ook voor Dethon groen. Fijn als we zaken kunnen doen. Zo kunnen we onze doelstellingen verwezenlijken voor een arbeidsmarkt waar iedereen mee kan doen. Lees meer over onze werkwijze.

Bedrijfsbureau

Het eerste contact voor opdrachtgevers verloopt via het bedrijfsbureau van Dethon groen. Zij zijn het aanspreekpunt voor offerteaanvragen, contracten en facturen. Ook de ontwerpen en technische tekeningen voor nieuw aan te leggen groenprojecten worden hier uitgewerkt.

Uitvoering van het werk

Zijn alle contractuele afspraken vastgelegd? Dan verloopt het contact over de planning en uitvoering van de werkzaamheden via de uitvoerder. De uitvoerder is niet alleen de contactpersoon voor de opdrachtgever maar ook voor de collega’s van Dethon. Hij stuurt diverse kleine teams aan die onder begeleiding de werkzaamheden uitvoeren.

Werken in kleine teams

We werken in kleine teams. Bij Dethon groen werken medewerkers met ‘een afstand tot de arbeidsmarkt’ en reguliere medewerkers. Deze reguliere medewerkers zijn gekwalificeerd voor hovenierswerkzaamheden. Zij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening en het eindresultaat. Daarnaast begeleiden zij de medewerkers die extra ondersteuning nodig hebben bij hun dagelijkse werkzaamheden.

Opleidingen

Bij Dethon groen is veilig werken belangrijk. We werken langs de openbare weg en met machines. Tijdens de toolboxen en opleidingen besteden we extra aandacht aan diverse onderwerpen over veiligheid. Het opleidingsprogramma bestaat uit trainingen gericht op persoonlijke ontwikkeling en er zijn vakgerichte opleidingen en trainingen. Denk aan: veilig werken langs de weg, onkruidbestrijding of veilig werken met apparaten en machines.

Meer weten over de opleidingen bij Dethon? Die informatie is te vinden op Dethon.nl, via onderstaande link. De link opent op een nieuwe pagina.

Kwaliteitssysteem

Dankzij het opleidingsprogramma kunnen wij goede dienstverlening aanbieden. Maar we doen meer dan dat: want kwaliteit, arbo en milieu is voor ons belangrijk.

Lees meer over kwaliteit, arbo en milieu.

Werken met Dethon is kiezen voor kwaliteit en bovendien maatschappelijk verantwoord.