Een kortdurende detachering voor enkele maanden of een jarenlange samenwerking; een detachering via Dethon heeft veel voordelen voor werkgevers.

Detacheringen zijn een belangrijke sleutel tot het succes van de inclusieve arbeidsmarkt, waar iedereen kan werken naar zijn of haar vermogen. Dat klinkt mooi. Maar wat levert het op voor de werkgever?

Tien voordelen van een detachering via Dethon op een rij:  

Of het nu gaat om een groepsdetachering of een individuele detachering; deze voordelen gaan op voor beide vormen van detachering. Tien voordelen op een rij: klik op het plusje voor meer informatie.

1. Meer tijd voor kerntaken.

Vaak voert een gedetacheerde medewerker van Dethon ondersteunende werkzaamheden uit. Daardoor hebben andere medewerkers in de organisatie meer tijd voor hun kerntaken. Bijvoorbeeld; wanneer in een magazijn de werkvoorbereiding goed loopt en alle onderdelen voor het onderhoud gesorteerd klaar liggen… Dan heeft de onderhoudsmonteur meer tijd voor het uitvoeren van het onderhoud.

2. Geen arbeidsovereenkomst, maar een detacheringsovereenkomst.

De gedetacheerde medewerker blijft in dienst van Dethon. De opdrachtgever gaat dus geen arbeidsovereenkomst aan, maar een detacheringsovereenkomst.

3. Aantrekkelijk tarief.

Het tarief voor een gedetacheerde medewerker is aantrekkelijker dan van een reguliere kracht. Het tarief is afhankelijk van het arbeidsvermogen van de medewerker en de zwaarte van de werkzaamheden.

4. Administratief ontzorgen.

Wanneer iemand in dienst komt met een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ moet er een loonwaardebepaling gedaan worden door het UWV of de gemeente. Dit wordt bij een detachering door Dethon volledig verzorgd in samenspraak met de arbeidsdeskundige. De werkgever wordt hierin administratief ontzorgd.

 

5. Weinig financiële risico’s bij ziekte.

Bij ziekte wordt er geen detacheringsvergoeding gevraagd voor de medewerker. De opdrachtgever loopt daardoor geen financiële risico’s.

6. Continuïteit van de werkzaamheden.

Bij langdurige ziekte wordt er gezocht naar opvolging door een andere detacheringskandidaat. Dit geldt ook voor groepsdetacheringen: de afgesproken mensen worden ingezet. Bij ziekte kan de groepssamenstelling variëren. Het voordeel voor de werkgever is dat de uitvoering van de werkzaamheden blijft doorgaan.

7. Dethon betaalt de vakantiedagen.

Regulier opgenomen vakantie wordt doorbetaald door Dethon. De werkgever betaalt alleen de gewerkte uren.

8. Dethon biedt begeleiding.

Dethon begeleidt zowel de gedetacheerde medewerker als de werkgever. Voor praktische vragen, of coaching kunnen beide terecht bij de detacheringsconsulent. Bijvoorbeeld wanneer een medewerker niet naar verwachting presteert, gaan we met de medewerker in gesprek. Wordt er misschien teveel van de medewerker verwacht? Dan overleggen we met de werkgever. Er is bij Dethon immers een brede expertise in huis voor het werken met medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze ondersteuning voor beide partijen helpt om de detachering tot een succes te maken.

9. Maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Een detachering via Dethon, valt onder de banenafspraak. Bovendien past het bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo), waarbij het gaat om de juiste balans tussen de drie P’s: People (mensen), Planet (planeet/milieu) en Profit (opbrengst/winst). Een belangrijk voordeel voor de werkgever.

10. Specialist op het gebied van een inclusieve arbeidsmarkt én een breed netwerk.

Van de werkervaringsplaats, een detachering tot het concreet invullen van regionale vacatures; Dethon heeft veel kennis van de inclusieve arbeidsmarkt. Daarnaast is er een breed netwerk. Denk aan partners als gemeenten, opleidingsinstituten en netwerkorganisaties. De kans is groot dat wij een arbeidsmarktvraagstuk kunnen oplossen. Lukt dat niet? Dan verwijzen we door binnen ons netwerk.

Geïnteresseerd? Lees meer over onze werkwijze: van kennismaking tot plaatsen.