Bij een individuele detachering wordt vraag en aanbod goed op elkaar afgestemd. Wat zijn de wensen van de opdrachtgever? Welke talenten zijn er bij onze medewerkers in huis? Het is belangrijk dat het van beide kanten goed klikt. Hierover gaan we eerlijk het gesprek aan met zowel de werkgever als de detacheringskandidaat.

 

Voordelen voor de werkgever

We luisteren naar de vraag van de werkgever en zoeken vervolgens een geschikte medewerker die past in het profiel. Een detachering heeft veel voordelen. Zo blijft een gedetacheerde medewerker in dienst bij Dethon. Het salaris wordt door Dethon betaald. Ook als de medewerker ziek wordt. Lees via onderstaande link meer over de voordelen voor de werkgever.

Kansen bieden

Een individuele detachering is een kans. Niet alleen voor de medewerker, maar ook voor de werkgever. Een medewerker met ‘een afstand tot de arbeidsmarkt’, is namelijk veel meer dan iemand met beperkingen. Secuur werken, loyaliteit, talent, humor… het zit allemaal ‘verstopt’ in onze detacheringskandidaten. We zijn ontzettend trots als deze (soms verborgen) talenten ontdekt worden door een reguliere werkgever. Onze ervaring is dat werkgevers een detachering als waardevolle aanvulling zien op het team. Zij vinden het een verrijking. Vaak leidt het tot een jarenlange samenwerking. En voor de detacheringskandidaten? Die zie je groeien in zelfvertrouwen. “Deze stap hadden we eerder moeten zetten”, horen we vaak.

Lees via onderstaande link de ervaringen van gedetacheerde medewerkers.

Wat is het verschil tussen individuele detachering en een groepsdetachering?

Het grootste verschil tussen een individuele detachering en een groepsdetachering is de mate van zelfstandigheid van de gedetacheerde medewerker.

  • Bij een individuele detachering kan iemand vrij zelfstandig aan de slag met zijn takenpakket. De detacheringsconsulent is zowel contactpersoon van de werkgever als van de detacheringskandidaat. Zo houden we de lijnen kort over inhoud van het werk en de begeleiding van de gedetacheerde medewerker.
  • Bij een groepsdetachering neemt Dethon een compleet takenpakket over en opereert de groep gedetacheerde medewerkers als zelfstandig team. De leidinggevende is altijd aanwezig op de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Deze leidinggevende is voor de werkgever een belangrijk contactpersoon tijdens de dagelijkse werkzaamheden.

Geen arbeidsovereenkomst, maar een detacheringsovereenkomst

Een medewerker kan fulltime of parttime gedetacheerd worden. Bij een individuele detachering blijft de medewerker van Dethon in dienst bij Dethon. We sluiten geen arbeidsovereenkomst af met de werkgever, maar een detacheringsovereenkomst. Dit betekent dat de risico’s klein zijn voor zowel werkgever als werknemer. Bijvoorbeeld in geval van ziekte, blijft Dethon doorbetalen aan de medewerker en voor de werkgever gaan we op zoek naar vervanging. Ook de vakantiedagen worden door Dethon betaald. De werkgever betaalt alleen voor de gewerkte uren.

Brede zoekopdracht

Is er een aanvraag voor een detachering? De invulling daarvan is maatwerk. We werken nauw samen met de gemeenteconsulenten en jobcoaches van de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen. Vinden we bij Dethon geen geschikte kandidaat? Mogelijk vinden we die wel via de gemeente. Dit betreft Zeeuws-Vlaamse inwoners die al langere tijd op zoek zijn naar werk, maar nog geen passende baan hebben gevonden. Indien nodig kunnen zij eerst bij Dethon werkervaring opdoen om vervolgens in dienst te komen bij een werkgever op de reguliere arbeidsmarkt. Het is dus altijd zinvol om contact op te nemen.

Enthousiast geworden? We leggen graag het proces uit van vacature naar individuele detachering, zowel werkgevers en medewerkers.

Meer informatie over detacheringen? Neem contact op!