1 dethon Oostburg 2 dethon Hulst 3 Dethon Terneuzen 4 Dethon VOC

 

 

 

Interreg Vlaanderen-Nederland

Om problemen in de grensregio’s aan te pakken en grensoverschrijdende samenwerking binnen Europa te bevorderen, heeft de EU het Interreg-programma in het leven geroepen. Met dit programma worden initiatieven gesubsidieerd uit het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling. In de verschillende projecten werken bedrijven, bedrijfskoepels, overheden, kennisinstellingen en andere organisaties aan weerszijden van de grens met elkaar samen. Dit om tot concrete vernieuwingen te komen. Elke grensstreek binnen de EU kent een eigen Interreg-programma. Langs de grens tussen België en Nederland is het Interreg-programma Vlaanderen-Nederland het belangrijkste programma.

 

Interreg V programma Vlaanderen-Nederland

De Europese Commissie stelt via het Interreg-programma 2014-2020 ruim 152 miljoen euro ter beschikking uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor grensoverschrijdende samenwerking, die innovatie en duurzame ontwikkeling in de grensregio versterkt en bevordert. Hiervoor werd door een partnerschap van Vlaanderen en Nederland en de 5 Vlaamse en de 3 zuidelijke Nederlandse provincies een programma ontwikkeld om te investeren in slimme, duurzame en inclusieve groei.

 

 

Eén van de projecten die gefinancierd worden binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, is het project “Grensinfovoorziening Vlaanderen-Nederland”. Wat houdt dit project precies in?

 

Uniform en overkoepelend informatienetwerk voor grenswerkers

Iedere dag pendelen duizenden werknemers – ook "grenswerkers" genoemd – tussen Vlaanderen en Nederland. Zij komen nog regelmatig praktische problemen tegen. Verschillen in bijvoorbeeld de belastingregels, sociale zekerheid en arbeidsrecht maken het grensoverschrijdend wonen, werken en studeren complex. Het project “Grensinfovoorziening Vlaanderen-Nederland” wijst grenswerkers de weg. Door het opzetten van een uniform en overkoepelend netwerk zal alle belangrijke informatie toegankelijk zijn. Het netwerk zal bestaan uit nieuwe én bestaande grensinformatiepunten.

 

Grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling via sectorbureau Grensarbeid

Via het project "Tendenzen zonder Grenzen", uit Interreg IV, werd het Sectorbureau Grensarbeid opgericht als pilot. Dit Bureau heeft de eerste initiatieven genomen om grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling te faciliteren in Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland. Het project "Grensinfovoorziening Vlaanderen-Nederland" sluit hierop aan door het sectorbureau verder uit te bouwen. Zo kan de arbeidsvraag en het aanbod van personeel in de grensregio beter en effectiever op elkaar aansluiten. Zo kan een tekort aan bijvoorbeeld technisch geschoold, onderwijzend of verzorgend personeel opgevangen worden door grensarbeid.

 

Projectverantwoordelijke, projectpartners en co-financiers

Projectverantwoordelijk is de Sociale Verzekeringsbank (SVB), Bureau voor Belgische Zaken in Breda. Daarnaast zijn aan het project partners en co-financiers verbonden.

Projectpartners

 • Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)
 • Provincie Oost-Vlaanderen
 • Voka-Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen
 • Gemeente Bergen op Zoom
 • Dethon
 • EGTS Linieland van Waas en Hulst
 • Provincie Antwerpen
 • UWV Werkbedrijf West-Brabant & Zeeland
 • TUA West
 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Maastricht

Co-financiers