Dethon is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) van de drie gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen. Dethon is verantwoordelijk voor het bieden van werk voor inwoners van Zeeuws-Vlaanderen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De basis hiervoor is de Participatiewet.

De organisatie van Dethon

Een Gemeenschappelijke Regeling (GR) legt verantwoordelijkheid af aan de formele opdrachtgevers: de drie gemeenten. Hoe is dit georganiseerd bij Dethon?

Managementteam

Het managementteam van Dethon bestaat uit een algemeen directeur en vier managers. De algemeen directeur is eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie. De managers zijn verantwoordelijk voor één of meerdere bedrijfsonderdelen. Maak kennis met ons managementteam via onderstaande link.

Bestuursleden

De algemeen directeur legt verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur en het Algemeen bestuur. Wie zijn deze bestuursleden? Via onderstaande link stellen wij hen aan u voor.

Wat is een gemeenschappelijke regeling?

Een Gemeenschappelijke Regeling (GR) is een samenwerking tussen verschillende overheden en semi-overheid of een bedrijf.

De wettelijke grondslag van de GR Dethon

Een samenwerking tussen verschillende gemeenten in de vorm van een GR is mogelijk dankzij de Wet op gemeenschappelijke regelingen (WGR). Hierdoor kunnen bijvoorbeeld gemeenten, provincies en waterschappen samenwerken in een publieksrechtelijke constructie eventueel met bedrijven of semi-overheid.

Bekijk hier de website van de rijksoverheid over de WGR.

De juridische rechtsvorm van de organisatie

Dethon is een gemeenschappelijke regeling van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten. Alle medewerkers in dienst van de Gemeenschappelijke Regeling Dethon hebben een indicatie van het UWV. Wat houdt deze indicatie in? Lees hier verder.

Daarnaast zijn er dochter-B.V.’s zoals Dethon cleaning B.V. en Viaflex B.V.. Deze bedrijven zijn opgericht om reguliere medewerkers aan te kunnen nemen. De medewerkers die in dienst zijn bij de B.V’s, werken als leidinggevende of hebben een ondersteunende functie, zoals bij personeelszaken of de administratie.

Wie bepaalt het beleid van de GR Dethon?

Dethon en de drie gemeenten voeren een landelijke wet uit: de Participatiewet. Samen stellen zij het uitvoeringsbeleid vast. Dit uitvoeringsbeleid wordt vormgegeven binnen de intergemeentelijke samenwerking. Vanuit Dethon is de algemeen directeur daarbij betrokken, samen met de betrokken managers. Vanuit de drie gemeenten zijn dit de bestuursleden en  de betrokken beleidsambtenaren.

Er is een missie en visie vastgesteld. Deze afspraken zijn leidend voor het verder uitwerken van beleid. Lees meer over de missie van Dethon

De afspraken over het beleid zijn vastgelegd in de volgende documenten:

Hoe legt Dethon verantwoording af aan de gemeenteraden?

Via begrotingen en jaarstukken en andere documenten die in de betrokken gemeenten worden besproken en vastgesteld. Daarnaast zijn er op regelmatige basis vergaderingen met het Dagelijks Bestuur, het algemeen bestuur en beleidsambtenaren van betrokken gemeenten.

Lees meer over het bestuur van Dethon.

Jaarverslagen Dethon

Dethon brengt ieder jaar een begroting, kwartaalrapportages en een jaarrekening uit. Deze worden vastgesteld in de gemeenteraden van de betrokken gemeenten. Benieuwd naar deze documenten? Bekijk deze via onderstaande link.

Hoe geven de gemeenten praktische uitvoering aan de Participatiewet?