De missie van Dethon beschrijft het bestaansrecht en de identiteit van de organisatie. De missie vertelt wie Dethon is, wat Dethon doet en wat Dethon in de toekomst wil bereiken.

De missie van Dethon

De missie bepaalt de koers en de uitvoering van de Participatiewet. Dethon stelt de missie vast samen met de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten. Onderstaande missie is in 2023 vastgesteld door de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen (in naam van het Dagelijks Bestuur), de directie en het management van Dethon.

“Wij zijn het sociaal ontwikkelbedrijf van Zeeuws-Vlaanderen. We begeleiden mensen bij het ontwikkelen van hun talenten en ondersteunen hen bij het werken naar vermogen. Dit doen we samen met overheden, opdrachtgevers en maatschappelijke partners.”

missie Dethon

Toelichting op de Missie

Deze missie laat zien op welke manier de Participatiewet in Zeeuws-Vlaanderen wordt uitgevoerd. Klik op het plusje voor extra toelichting.

Wat is de Participatiewet?

Dethon voert een aantal onderdelen van de Participatiewet uit in opdracht van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten. De Participatiewet heeft als doel dat iedereen zoveel mogelijk mee kan doen in de samenleving. Dethon zorgt dat mensen mee kunnen doen als het gaat om werk.

Wat betekent dat concreet?

Dankzij Dethon is er passend werk voor inwoners van Zeeuws-Vlaanderen die:

 • een beperking hebben (lichamelijk, verstandelijk of psychisch);
 • moeite hebben om te werken in een reguliere baan;
 • langdurig in de bijstand zitten;
 • niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen.

Meer weten over de Participatiewet

Wie begeleiden wij naar werk?

Dankzij Dethon is er passend werk voor inwoners van Zeeuws-Vlaanderen die:

 • een beperking hebben (lichamelijk, verstandelijk of psychisch);
 • moeite hebben om te werken in een reguliere baan;
 • langdurig in de bijstand zitten;
 • niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen.

Wat is werken naar vermogen?

Werken naar vermogen, is dat we kijken naar de mogelijkheden van iemand en helpen om hun kwaliteiten te ontwikkelen. Dit doet Dethon door het aanbieden van:

 • interne opleidingen en trainingen;
 • doorstroom naar een reguliere baan;
 • detachering bij een regionale werkgever;
 • een dienstverband op een afdeling bij Dethon.

Wat bedoelen we met: Dethon is een middel en geen doel op zich?

De Zeeuws-Vlaamse gemeenten & Dethon kijken niet alleen naar de financiële resultaten, maar juist naar maatschappelijk kosten & baten. De persoonlijke ontwikkeling van een medewerker gaat boven productiedoelstellingen op een afdeling.

Gemeenschappelijke Regeling (GR)

Dethon is een gemeenschappelijke regeling (GR) van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten: Hulst, Sluis en Terneuzen. De gemeenten zien erop toe dat Dethon haar taken goed uitvoert. Het Dagelijks Bestuur van Dethon bestaat uit drie wethouders van de drie gemeenten. Daarnaast is er vanuit de drie gemeenten een algemeen bestuur gevormd door raadsleden. Samen met de directie en het management van Dethon bepalen zij de koers voor de bedrijfsvoering.

"Zelf je inkomen verdienen, dat maakt je trots!"