Dethon is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) van de drie gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen. Wij voeren een aantal onderdelen van de Participatiewet uit. Een Gemeenschappelijke Regeling heeft een unieke manier van bedrijfsvoering. Hoe dat werkt? Dat leggen we graag uit.

Achtergrondinformatie Participatiewet

Dethon voert een aantal onderdelen van de Participatiewet uit namens de drie gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen. Benieuwd hoe er uitvoering wordt gegeven aan het landelijk beleid? En aan welke wettelijke kaders iemand moet voldoen om bij Dethon te kunnen werken? Voor professionals uit het sociaal domein, jobcoaches, gemeenteraadsleden en andere geïnteresseerden is meer achtergrondinformatie te vinden via onderstaande link.

Samen bereik je meer

Werk bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is enerzijds onze taak. Maar ook: het maximaal ontwikkelen van talenten, zodat onze medewerkers werk kunnen doen dat past bij hun vermogen. Daarnaast zijn we samen met de gemeenten verantwoordelijk voor het vinden van passend werk voor mensen in de bijstand. Dit doen we niet alleen. Om deze doelen te bereiken, werken we samen met partners in de regio.

Producten & diensten

Bij Dethon zijn negen verschillende werksoorten, zowel productie als dienstverlening. Voor alle afdelingen hebben we dezelfde visie; topkwaliteit leveren tegen marktconforme tarieven. Het feit dat we werken voor bekende opdrachtgevers in binnen- en buitenland, maakt ons trots. We kiezen opdrachten uit die bij ons als bedrijf passen. Past uw opdracht er ook tussen? We gaan graag daarover in gesprek.

Stukje geschiedenis

Dethon is opgericht in 1972. Zo kon de sociale werkvoorziening op dezelfde wijze worden georganiseerd in heel Zeeuws-Vlaanderen. Een leuk detail; de inspiratie voor de naam Dethon werd gevonden in het Zeeuws-Vlaamse volkslied. Waarvan het refrein begint met de regel: van D’ee tot Hontenisse, samengevoegd tot Dethon.

Jaarverslagen

In de jaarverslagen van Dethon wordt verantwoording afgelegd over de organisatie en de diverse bedrijfsonderdelen. Geïnteresseerd? Bekijk de jaarverslagen van de afgelopen jaren.

Wat kunnen we voor jouw organisatie betekenen?