Dethon heeft veel contacten en samenwerkingen in de regio. Onderstaande organisaties zijn belangrijke ketenpartners in het bieden van ondersteuning, werk en opleiding aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Let op: niet alle partijen waarmee wij samenwerken worden hieronder benoemd

De gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen

De gemeenten begeleiden mensen vanuit de bijstand naar een baan op de reguliere arbeidsmarkt. Hierin speelt Dethon ook een rol, samen met het WerkServicePunt (WSP) Zeeuws-Vlaanderen en de jobcoaches van de gemeente Hulst.

WerkServicePunt Zeeuws-Vlaanderen

Dethon en het WerkServicePuntZeeuws-Vlaanderen (WSP) werken nauw met elkaar samen. De taak van het WSP is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te plaatsen bij reguliere werkgevers in de regio. Zij doen dit in opdracht van de drie gemeenten. De consulenten hebben vooral veel contacten over de Werkervaringsplaats bij Dethon en detacheringen via Dethon.

Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL)

Dethon werkt nauw samen met het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL). Het RBL zet zich in om voortijdig schoolverlaten onder jongeren te voorkomen. Daarnaast stimuleren en begeleiden zij jongeren tot 23 jaar bij het behalen van een startkwalificatie. Soms gaan zij via Dethon aan de slag via bijvoorbeeld een stage of een werkervaringsplaats. Meer informatie over het RBL via onderstaande link.

Instellingen voor (geestelijke) gezondheidszorg

We hebben een samenwerking met instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en sociaal maatschappelijke problematiek. Denk bijvoorbeeld Emergis, Zeeuwse gronden en Tragel. Met Emergis hebben we een speciale samenwerking op onze vestiging in Oostburg.

Opleidings- en trainingspartners

Het is belangrijk dat onze medewerkers opleidingen op maat krijgen, waar nodig krijgen zij extra begeleiding. Scalda is een belangrijke opleidingspartner hierin. Ook andere partijen in Zeeland verzorgen trainingen en opleidingen voor Dethon, zoals Helix Learning en Jonkman Opleidingen.

Interreg

Dethon neemt deel aan de projecten “Lerende Euregio Scheldemond” en het project “North Sea Port Talent”. Deze projecten zijn onderdeel van de grensoverschrijdende samenwerking van het Interreg-programma.

Ook met Dethon samenwerken? Neem contact met ons op.