Met veel publieke belangstelling werden op 14 juli, op alle locaties van Dethon, plaquettes onthuld. De plaquette vestigt de aandacht op het dit jaar aangepaste artikel 1 van de Grondwet, waarin staat dat discriminatie verboden is. Discriminatie op grond van handicap en seksuele gerichtheid is nu officieel ook verboden.

Vanuit Dethon zijn we blij met deze aanpassing van de wet. Want iedereen hoort erbij. Mensen met een beperking worden nog vaak geconfronteerd met discriminatie en kansenongelijkheid. Zowel in regelgeving als in de praktijk. Om daar verandering in te brengen was een wijziging van de Grondwet noodzakelijk. Dethon onderschrijft uitdrukkelijk dat iedereen gelijk moet worden behandeld en roept daarom 14 juli uit tot de Dag van de Inclusie. Een dag waarop we vieren dat iedereen erbij hoort en gelijke kansen verdient.

Of we daar al zijn? Zeker niet. Er is nog veel werk aan de winkel. Maar iedere stap vooruit is er één in de juiste richting. Als we er rekening mee houden dat niet iedereen hetzelfde is, kunnen we de samenleving zó inrichten dat er geen extra voorzieningen en aanpassingen nodig zijn. Pas dan kunnen we spreken over een inclusieve samenleving.

Bouw jij en bouwt jouw bedrijf of organisatie ook mee?