Dethon legt als Gemeenschappelijke Regeling (GR) van de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen verantwoordelijkheid af aan de formele opdrachtgevers: de drie gemeenten. Hierover zijn duidelijke afspraken gemaakt.

Leden Dagelijks Bestuur Dethon

Het Dagelijks Bestuur (DB) wordt gevormd door drie wethouders van betrokken gemeenten. De algemeen directeur legt eindverantwoording af aan het Dagelijks Bestuur. Hieronder vindt u de betrokken wethouders en hun contactgegevens.

Dhr. J. (Jurgen) Vervaet

Wethouder gemeente Terneuzen
Functie: voorzitter Dagelijks Bestuur
E-mail: j.vervaet@terneuzen.nl

Dhr. A.A.V. (Adri) Totté

Wethouder gemeente Hulst
Functie: penningmeester Dagelijks Bestuur
E-mail: a.totte@gemeentehulst.nl

Mw. M.J. (Marianne) Poissonnier-Dekker

Wethouder gemeente Sluis
Functie: secretaris Dagelijks Bestuur
E-mail: mpoissonnier@gemeentesluis.nl

Controlerende rol van de gemeenteraden

De gemeenteraden hebben een controlerende rol. De jaarrekening en beleidsplannen staan bijvoorbeeld op de agenda. Raadsleden mogen ook vragen stellen over de uitvoering van het beleid. Dit wordt besproken in de commissievergaderingen die gaan over het Sociaal Domein en de Participatiewet. Vanuit deze commissies zijn enkele raadsleden afgevaardigd in het Algemeen Bestuur van Dethon.

Leden Algemeen Bestuur Dethon

Onderstaande raadsleden vormen het Algemeen Bestuur van Dethon:

Vanuit de gemeente Terneuzen

  • Dhr. L. (Loek) de Beleir
  • Dhr. J. (Jan) Ellen
  • Dhr. J.P. (Jean Paul) Casteleijn, plaatsvervangend lid

Vanuit de gemeente Hulst

  • Dhr. F. (Fons) Dobbelaer
  • Dhr. W. (Wim) Verdurmen, plaatsvervangend lid

Vanuit de gemeente Sluis

  • Dhr. R. (Robert) Evers
  • Dhr. C. (Conny) Almekinders, plaatsvervangend lid

Vergaderingen Algemeen Bestuur Dethon

De leden van het Algemeen Bestuur overleggen op structurele basis met het Dagelijks Bestuur van Dethon en de algemeen directeur van Dethon. Deze vergaderingen zijn openbaar. Benieuwd wanneer de eerstvolgende vergadering is? Bekijk dat via onderstaande link. Op deze pagina zijn ook de verslagen van eerdere vergaderingen terug te vinden.

Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met Bianca van der Kant, bestuursseceretariaat Dethon, via b.van.der.kant@dethon.nl.