Dethon legt verantwoording af over haar bedrijfsvoering door middel van kwartaalrapporten en jaarverslagen. Deze documenten worden besproken in de gemeenteraden en goedgekeurd (vastgesteld) door het Dagelijks Bestuur van Dethon. Alleen goedgekeurde documenten worden in het archief gepubliceerd.

Archief

Onderstaand het archief van de beleidsstukken van Dethon: jaarverslagen en kwartaalrapportages.

Archief sociaal jaarverslagen

Archief kwartaalrapporten lopend boekjaar

Het eerste kwartaalrapport van 2023 volgt binnenkort.

Maak kennis met het bestuur van Dethon

Dethon legt verantwoording af over het jaarverslag aan het Dagelijks Bestuur van Dethon. Benieuwd wie de bestuursleden zijn? Klik dan op onderstaande link. De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar te volgen. Zie onderstaande link voor het vergaderschema.