Is door het UWV vastgesteld dat iemand een arbeidsbeperking heeft? Dan geeft het UWV een indicatie af. Dit betekent dat hij of zij extra begeleiding krijgt tijdens het werk. En als het nodig is: een aangepaste werkplek.

Dethon is er voor mensen met een arbeidsbeperking. Het is door de wet bepaald wie er bij Dethon kan werken. Het UWV beoordeelt of iemand zelfstandig het minimumloon kan verdienen. Lukt dat niet? Dan geeft het UWV een indicatie. Heb jij deze indicatie, dan kan je bij Dethon aan het werk. Wij zorgen voor werk dat bij je past en voor extra begeleiding. Als het nodig is passen we je werkplek aan die passend is bij jouw beperking.

Wat is een indicatie?

Het UWV bekijkt of iemand een beperking heeft. Zij beoordelen hoeveel werk je aankan. Dit staat opgeschreven in een indicatie. In de indicatie staat bijvoorbeeld:

 • hoeveel uren iemand mag werken
 • het soort werk wat iemand kan uitvoeren
 • of iemand in een rustige omgeving moet werken
 • werkt iemand beter in een solo-functie of in teamverband
 • of iemand zelfstandig kan werken of met een begeleiding

Wie krijgt er een indicatie voor het doelgroepregister?

De indicatie staat geregistreerd in een register. Dit wordt het doelgroepregister genoemd. Wanneer staat iemand geregistreerd in het doelgroepregister? In één van onderstaande situaties:

Na een beoordeling van het UWV

Het UWV heeft het ‘arbeidsvermogen’ beoordeeld en vastgesteld dat iemand ondersteuning nodig. Dit betekent dat er onderzoek is gedaan of iemand kan werken bij een reguliere werkgever of dat er extra ondersteuning nodig is bij het dagelijks werk. Er is vastgesteld dat het niet mogelijk is om zelfstandig het minimumloon te verdienen. Op het werk is bijvoorbeeld extra begeleiding nodig of aanpassingen van de werkplek vanwege een arbeidsbeperking.

Gaat dit over jou?

Heeft het UWV je arbeidsvermogen beoordeeld? Blijkt hieruit dat je extra begeleiding nodig hebt? Je staat dan geregistreerd in het doelgroepregister en je kunt werken bij Dethon.
Wil je bij Dethon komen werken? Meld je hier aan.

Na een loonwaardeonderzoek

In een loonwaarde onderzoek wordt onderzocht of iemand zelfstandig het eigen inkomen kan verdienen. Als je volledig kan werken ben je 100% aan de slag. Vanwege een beperking of ziekte, kan iemand soms minder werken. Dan is er een aanvulling op het minimumloon nodig. Dit noemen ze een verminderde loonwaarde.

Wat zegt het onderzoek?

Een loonwaarde onderzoek kan gedaan worden door het UWV, maar ook door andere bedrijven. Als uit het loonwaarde onderzoek blijkt dat er een aanvulling op het loon nodig is, dan krijgt iemand een indicatie van het UWV. De beperking of ziekte bepaalt hoeveel procent iemand kan werken. Het tekort wordt dan vanuit subsidie aangevuld tot 100% van het minimuminkomen.

Rekenvoorbeeld

Het onderzoek wijst uit: iemand kan 60% van het minimumloon verdienen. Het minimumloon wordt door subsidie aangevuld met 40%. Iemand die bij Dethon werkt, krijgt werk dat passend is. Het salaris wordt 100% vanuit Dethon betaald.

Gaat dit over jou?

Heb jij een verminderde loonwaarde? Je staat geregistreerd in het doelgroepregister en je kunt werken bij Dethon.
Wil je bij Dethon komen werken? Meld je hier aan.

(Oud)leerlingen van speciaal onderwijs of praktijkonderwijs

Iemand die het voortgezet speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs volgt (of volgde), wordt na afronding van de school door het UWV beoordeeld. Het UWV stelt het ‘arbeidsvermogen’ vast. Op het moment dat iemand niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen, wordt hij of zij in het doelgroepregister ingeschreven. Deze (oud)leerlingen krijgen ook begeleiding om passend werk te vinden.

Gaat dit over jou?

Heb jij het speciaal onderwijs of praktijkonderwijs gevolgd? En heeft het UWV vastgesteld dat je extra begeleiding nodig hebt bij je werk? Je staat geregistreerd in het doelgroepregister en je kunt werken bij Dethon.
Wil je bij Dethon komen werken? Meld je hier aan.

Vanwege een ziekte of beperking voor de 18e verjaardag

Deze ziekte of beperking (handicap) is ontstaan voor de 18e verjaardag of tijdens de studie. Het wettelijk minimumloon verdienen, is alleen mogelijk met extra voorzieningen op het werk. Hiervoor is een ‘beoordeling werken met een voorziening’ aangevraagd via het UWV.

Gaat dit over jou?

Heb jij een beoordeling van het UWV gekregen dat jij mag werken met ‘een voorziening’? Je staat geregistreerd in het doelgroepregister en je kunt werken bij Dethon.
Wil je bij Dethon komen werken? Meld je hier aan.

Omdat iemand vroeger ondersteuning kreeg via een andere wet of regeling

Het is mogelijk dat je vroeger gebruik maakte van een wetgeving of regeling die nu niet meer bestaat. Onderstaande wetten of regelingen zijn gestopt. De mensen die hier vroeger gebruik van konden maken, horen thuis in het ‘doelgroepregister’. Zij krijgen sinds 2015 ondersteuning vanuit de Participatiewet. Het gaat om de volgende regelingen:

Je hebt of had:

 • een indicatie voor de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW-indicatie).
 • een uitkering via de oude Wajong of de Wajong 2010 en je kunt werken.
 • een baan via de voormalige Wet inschakeling werkzoekenden (WIW-baan).
 • een baan via het voormalig ‘Besluit in- en doorstroombanen’ (ID-baan).

Gaat dit over jou?

Viel jij onder één van deze regelingen? Je staat geregistreerd in het doelgroepregister en je kunt werken bij Dethon.
Wil je bij Dethon komen werken? Meld je hier aan.

Het doelgroepregister

Het UWV houdt het doelgroepregister bij met de indicatie voor een arbeidsbeperking. Je kunt bij het UWV navragen of je daarin geregistreerd staat. Wat als je niet in het doelgroepregister staat, maar je hebt het idee dat je daar wel thuis hoort? Neem ook dan contact op met het UWV. Of ga in gesprek met de gemeente. De gemeenteconsulent kan een aanvraag voor een indicatie indienen bij het UWV.

Voordelen voor de werkgever

Het heeft voor de werkgever voordelen om iemand in dienst te nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De voordelen op een rij:

 • Meer mogelijkheden om het werk aan te passen. Er zijn regelingen en subsidies voor extra begeleiding en het aanpassen van de werkplek.
 • De werkgever krijg een financiële vergoeding als hij iemand uit het doelgroepregister in dienst neemt én deze medewerker in dienst blijft.
 • No-riskpolis. Wordt de medewerker ziek? Dan ontvangt de werkgever van het UWV een uitkering voor deze medewerker uit het doelgroepregister. Dit ondervangt een groot deel van de loonkosten van de zieke medewerker.

Detacheren biedt kansen voor de werkgever

Wanneer een werkgever graag met iemand wil werken vanuit het doelgroepregister, dan is een detachering een goede oplossing. Zeker als de expertise niet in huis is om deze zaken te regelen: ga dan in gesprek met één van onze detacheringsconsulenten. Dethon detacheringen ontzorgt werkgevers maximaal.