1 dethon Oostburg 2 dethon Hulst 3 Dethon Terneuzen 4 Dethon VOC

Dethon maakt van 2014 een recordjaar

26-06-2015

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van Dethon kwamen op donderdag 25 juni jl. de jaarstukken 2014 aan de orde. Daaruit bleek dat Dethon over het jaar 2014 een positief resultaat heeft geboekt van € 470.000,--. Dit zonder een financiële gemeentelijke bijdrage. 

 

De sectoren logistiek en groen draaiden volgens verwachting uitstekend. De schoonmaakactiviteiten lieten een groei zien maar vooral de industriële dienstverlening op het gebied van montage- en verpakken, metaalbewerking, houtbewerking en  kunststofbewerking lieten een positieve ontwikkeling zien. Ondanks de langdurige crisis is het Dethon gelukt om te blijven investeren en dat levert nu resultaten op.

 

Dethon heeft in 2014 werk geboden aan 877 mensen vanuit de Wsw en tevens 39 fulltime dienstverbanden aan mensen uit de bijstand als werkervaringsplaats. Er werken vanuit de doelgroep sw 26 mensen in begeleid werken en  er werden gemiddeld 123 mensen gedetacheerd bij andere bedrijven, waarvan 45 in een individuele detachering. Er werken bovendien 244 mensen in de dienstverlening buiten de muren van Dethon. Daarnaast biedt Dethon nog 124 reguliere banen.

 

Het bestuur heeft besloten om het resultaat aan de reserves toe te voegen.  Dit enerzijds vanuit het perspectief dat er momenteel nog onderhandeld wordt over de sw - CAO, en anderzijds omdat de rijkssubsidie minder goed voorspelbaar is door het van kracht worden van de Participatiewet in 2015.

Terug