1 dethon Oostburg 2 dethon Hulst 3 Dethon Terneuzen 4 Dethon VOC

Project Aanbodversterking nu al succes

13-04-2014

‘Mooi samenspel tussen cursisten en docenten’

Je computervaardigheden versterken, (beter) Nederlands leren, lessen in sociale vaardigheden, rekenen, budgetbeheer, coaching en nog veel meer. Is het nu soms nog lastig om een geschikte werkplek te vinden? Met Aanbodversterking zet je een stap in de juiste richting. Valeska Platteeuw coördineert het project, dat de kans op een baan aanzienlijk vergoot.


Twee weken na het afronden van haar HBO-studie Toegepaste Psychologie, startte Valeska op Dethon PO&I om Aanbodversterking op te zetten. ‘Ik liep vorig jaar stage bij het WSP’, vertelt Valeska. ‘Zodoende was de stap naar Dethon snel gemaakt.’ Na een inven­tarisatie van de behoefte aan trainingen en wat er nodig zou zijn om deze te realiseren, kon het project op 3 februari 2014 van start gaan. ‘In vervolg op het eerste blok van tien weken, zijn op 22 april de volgende vijftig deelnemers van start gegaan. Een prachtige start! Het eerste succes, waar ik wel op hoopte, is behaald.’
 

Monitoren

Van het aantrekken van professionele docenten tot het inrichten van studie­lokalen; alles op het gebied van coachen en trainen wordt door Valeska gecoör­dineerd. ‘Maar ik kan dit niet alleen’, zegt Valeska. ‘Ik werk nauw samen met mijn leidinggevende, Johan Bouterse, en met mijn collega’s. Onder meer met mede­werker opleidingen Frank Geensen en personeelsadviseur Sandy Donker. Maar ook met alle docenten en de jobcoaches. Ieders aandeel is heel belangrijk.’ Mensen die in aanmerking willen komen voor een cursus, worden bij binnenkomst gemoni­tord. ‘Ik beoordeel dan hun vaardigheden, welke indicatie zij hebben, plan cursussen in en kijk of er bijvoorbeeld een jobcoach of personeelsadviseur nodig is. Gaandeweg werd mijn beeld van de doelgroep con­creter en kon ik het trainingsaanbod steeds gerichter invullen. Nederlands en compu­ter­vaardigheden bleken erg belangrijk. Maar ook budgetbeheer. Immers, als je thuis niet lekker in je vel zit, functioneer je ook op je werk niet optimaal.’
 

Je goed voelen

Er zijn diverse docenten van buitenaf aan­getrokken, bijvoorbeeld voor het vak Nederlands. Bovendien is er intern de nodige professionaliteit in huis om de trainingen te kunnen verzorgen. Enerzijds is er veel animo voor de trainingen vanuit Dethon. Anderzijds komen er cursisten extern, bijvoorbeeld vanuit het WSP. Valeska: ‘Hiermee lopen we nu al vooruit op de Participatiewet, waaronder de ver­schillende doelgroepen zullen vallen, en dat is toch mooi. Niet minder mooi vind ik wel de positieve houding en motivatie van de deelnemers. Er is een fijn samenspel tussen de cursisten en de docenten. Het volgen van een cursus geeft mensen vaak voldoening. En dat is precies mijn doel, dat zij zich goed voelen over zichzelf en actief aan hun toekomst werken. Als ik zie dat mensen hierdoor opbloeien en meer vertrouwen in zichzelf krijgen, is dat een beloning voor mijn werkzaamheden. In­middels werken we aan een extra module: ‘Gezond Leven’. Dit zal onder meer worden aangeboden via ‘Oefenen.nl’. Ik wil het cursusaanbod graag verder uitbreiden.’ In het volgende nummer zullen de docenten Nederlands  aan het woord zijn over hun aandeel in het project Aanbodversterking.

Valeska: ‘Met het project Aanbodversterking lopen we nu al vooruit op de Participatiewet, waaronder de verschillende doelgroepen zullen vallen, en dat is toch mooi.’

Terug