1 dethon Oostburg 2 dethon Hulst 3 Dethon Terneuzen 4 Dethon VOC

“Samen maken we het verschil!”

Detacheren is een belangrijk speerpunt voor Dethon. Onze medewerkers worden gedetacheerd bij verschillende bedrijven binnen en buiten de regio. Zo ook bij de Politie Zeeuws-Vlaanderen. Hoe zit het met inclusiviteit binnen het korps? En hoe ervaren zij als werkgever onze gedetacheerde medewerkers? Teamchef bij de politie Zeeuws-Vlaanderen, Carin Leijssen, vertelt het ons.

 

“Diversiteit en inclusiviteit zijn twee belangrijke begrippen binnen het korps. Waarom? Omdat iedereen recht heeft op werk en de mogelijkheid om mee te draaien in onze maatschappij. Dit is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet vanzelfsprekend. We zien dit bij de Politie Zeeuws-Vlaanderen graag anders. Als grote organisatie in de regio hebben we de mogelijkheid om bij te dragen aan een meer inclusieve maatschappij. En dat doen we graag!

 

Op dit moment zijn twee medewerkers van Dethon bij ons gedetacheerd, namelijk Kyra Seghers en Johnny de Nooijer. Dit is zowel voor de politie als voor de gedetacheerde medewerkers een groot succes. Dagelijks zijn ze op pad om dienstauto’s schoon te maken en af te tanken. Zowel in Terneuzen en Hulst als in Oostburg. Daarnaast voeren ze het onderhoud aan de auto’s uit. Ze hebben hun plekje gevonden en draaien volledig mee in het team. Naast Kyra en Johnny werken binnen ons team meer collega’s met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld op het kantoor, bij de teamrecherche, het secretariaat teamleiding en de afdeling verdovende middelen. De genoemde collega’s zijn een aanwinst voor ons team. Mede vanwege hun gemotiveerde werkhouding: Iedere dag weer! Dit heeft merkbaar een domino-effect op de rest van het team.

 

Het is ontzettend waardevol wanneer een medewerker in zijn kracht staat. Daarom zoeken we het werk dat past bij de mens. Dit doen we samen met een detacheringsconsulent van Dethon. We bespreken wat de mogelijkheden van de medewerker zijn en welke functie goed bij diegene past. Daarbij is het belangrijk om de juiste begeleiding te bieden. Hierin ondersteunt Dethon ons, maar inmiddels werken onze gedetacheerde collega’s zo goed als zelfstandig.

 

We zijn een organisatie met een voorbeeldfunctie door heel Nederland. Mijn visie is om de komende jaren een landelijke toename van diversiteit en inclusiviteit te zien in de politiekorpsen. Zo inspireren we hopelijk andere werkgevers hetzelfde te doen. Samen maken we het verschil!”

 


Onderhandelaarsakkoord over cao voor werknemers met loonkostensubsidie

Dethon is blij dat ook voor werknemers vanuit de Participatiewet een akkoord is voor een nieuwe cao. Dit onderhandelingsresultaat wordt door de vakbonden en de VNG voorgelegd aan hun achterban. Het doel is deze cao van toepassing is per 1 juli 2021. #waardevolwerk.

 

Kijk voor meer informatie op https://cedris.nl/nieuws/onderhandelaarsakkoord-over-cao-voor-werknemers-met-loonkostensubsidie/.


Onafhankelijk onderzoek voor Dethon

Terneuzen - Het Algemeen Bestuur van Dethon heeft besloten om een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar aanleiding van het zwartboek van de SP over Dethon.

 

Het Algemeen Bestuur van Dethon bestaat uit een afvaardiging van wethouders en gemeenteraadsleden van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten. Het bestuur streeft ernaar dit onderzoek zorgvuldig en zo snel mogelijk uit te laten voeren. Het doel van het onderzoek is helderheid te creëren voor medewerkers van Dethon en andere stakeholders. Er worden meerdere onderzoeksbureaus benaderd voor het uitbrengen van een onderzoeksvoorstel.

 

Petitie medewerkers Dethon groen

Op 29 oktober is niet alleen het zwartboek van de SP aangeboden, maar ook een petitie door medewerkers van Dethon groen. Deze petitie is aangeboden aan de directie en de ondernemingsraad (OR) van Dethon. Zij gaan hierover samen in overleg. Het doel is om samen met de aanbieders van de petitie tot een breed gedragen voorstel te komen voor 2021.

 

Organisatieontwikkeling

Zoals bekend implementeert Dethon op dit moment een Transformatieplan, onder de noemer DethonSterk. In alle lagen van het bedrijf werkt Dethon aan de nieuwe rol die zij uitvoert namens de gemeenten. Onder andere door middel van het medewerkersbelevingsonderzoek, opleidingen, trainingen en dialoogsessies. Aanbevelingen die uit het onafhankelijk onderzoek komen, kunnen in dit programma worden meegenomen.