1 dethon Oostburg 2 dethon Hulst 3 Dethon Terneuzen 4 Dethon VOC

Zeeuws-Vlaamse gemeenten en Dethon tekenen nieuwe overeenkomsten

De drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten en Dethon sloten vandaag twee dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s): de DVO Groenonderhoud en de DVO Inclusie. Vanwege de geldende coronamaatregelen werd er getekend tijdens een ‘digitaal overleg’.

Edwin van den Berghen, algemeen directeur van Dethon tekent de DVO's tijdens een digitaal overleg, onder toeziend oog van de drie Zeeuws-Vlaamse burgemeesters.

Het doel van de overeenkomsten is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam werk te bieden, zo inclusief mogelijk. Dit vloeit voort uit het eerder vastgestelde transformatieplan. Bij Dethon kunnen mensen zich ontwikkelen met als uiteindelijk doel regulier werk. De partijen voldoen zo aan de landelijke verplichting  dat meer banen worden gecreëerd in het reguliere bedrijfsleven voor mensen met een arbeidsbeperking (de banenafspraak). De DVO Inclusie biedt een breed scala aan instrumenten om de inclusieve arbeidsmarkt nog verder uit te bouwen in de regio. De overeenkomsten zijn ondertekend door de drie Zeeuws-Vlaamse burgemeesters en de algemeen directeur van Dethon.

 

DVO Groenonderhoud

De ‘DVO samenwerking Zeeuws-Vlaamse gemeenten en Dethon inzake Groenonderhoud’ houdt in dat de drie gemeenten op dezelfde contractbasis het werk laten uitvoeren door Dethon groen. Daarnaast biedt deze overeenkomst meer kansen voor medewerkers van Dethon; een groot deel van hen werkt hierdoor op detacheringsbasis bij de gemeenten. Bij een detachering blijven de medewerkers in dienst van Dethon, dit geeft de medewerker een stabiele basis. Zij kunnen doorstromen, als een volgende stap op de arbeidsmarkt mogelijk is. Mocht het werk te zwaar worden, dan kan de medewerker op een andere afdeling van Dethon aan de slag.

 

DVO Inclusie

Het doel van de DVO Inclusie is om werk aan te bieden naar vermogen, en daar waar mogelijk een baan te bieden op de reguliere arbeidsmarkt. Dankzij deze nieuwe overeenkomst komen meer mensen in aanmerking voor het werken bij Dethon. Hiervoor zijn extra instrumenten toegevoegd aan de ‘gereedschapskist’ voor trajecten bij Dethon: de Basisbaan en de Participatieplaats. Mochten de bestaande mogelijkheden niet afdoende zijn om iemand te begeleiden naar werk, dan kan iemand mogelijk geholpen worden via de Basisbaan of de Participatieplaats.

  • De Basisbaan is bedoeld voor mensen die langere tijd in een uitkeringssituatie zitten maar geen arbeidsbeperking hebben of in aanmerking komen voor een indicatie.
  • De Participatieplaats is bedoeld voor mensen die extra begeleiding nodig hebben, en die meer tijd nodig hebben om een vervolgstap te kunnen maken.
  • De mogelijkheden om bij Dethon te werken via de voormalige WSW-regeling, de Garantiebaan en het Beschut werk blijft bestaan.
  • Werkervaringsplaatsen en stages blijven bestaan, waarbij de kandidaat na een traject van 3 of 6 maanden kan doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt.

 

Duurzame oplossing

Voorheen vielen er regelmatig mensen tussen ‘wal en schip’. Dankzij de nieuwe afspraken komen meer mensen in aanmerking voor een traject via Dethon. Daarnaast wordt het werk duurzamer: in plaats van tijdelijke contracten zijn er meer mogelijkheden om dienstverbanden voor langere tijd te kunnen bieden. Dit voorkomt ‘het draaideur-effect’; dat mensen vanwege tijdelijke contracten steeds opnieuw in de bijstand komen.

 

-------------------------------------------------------------

Krokant van buut`n & zocht van bin`n

In het Zeeuws-Vlaamse Oostburg zijn interessante bedrijven gevestigd waaronder een opdrachtgever van Dethon productie in Terneuzen. Vroeger stonden ze bekend onder de naam ‘’Smaak IJzendijke’’, maar nu internationaal bekend met de naam “De Ambachterie’’. Bij de Ambachterie maken ze kroketten met allerlei smaken waaronder de garnalenkroketten, maar ook bitterballen zijn er te vinden met een variatie aan vullingen zoals de Zeeuwse spek bal. Wat ook in trek is zijn de tapas kroketjes, en nieuw in het uitgebreide assortiment zijn de leverworstkroketjes .

“Het is een uit de hand gelopen hobby’’ aldus Dennis Coppens de oprichter van de Ambachterie.
Als kok bij restaurant De Boeg in Breskens begon Dennis te leren hoe je krokketten moet rollen. Dit viel zo in de smaak dat hij ook in zijn eigen tijd begon te rollen voor familie en vrienden.

In 2010 begon de droom voor een eigen bedrijf in kroketten nadat hij in Sluis en omstreken al vaste klanten had weten te binden. In de zomer van 2011 werd de droom van Dennis werkelijkheid. Hij begon zijn bedrijf ‘’Smaak IJzendijke’’, later omgedoopt tot “De Ambachterie’’. In 2014 werd het 250.000ste kroket met de hand gerold, een jubileum dus! Omdat de vraag steeds groter werd geïnvesteerd om een deel van het proces machinaal te doen. In 2016 ging het hard vooruit met het bedrijf. Zijn vrouw Ellen kwam erbij en nam de administratie tot haar rekening. Zo kon Dennis zich richten op inkoop en het rollen van kroketten in de keuken. In 2019 zijn er in totaal 6.200.000 kroketten gerold, dit doen ze nu samen met 12 andere collega’s die in de keuken staan of onderweg zijn om de kroketjes en bitterballen te bezorgen.
 

Al deze kroketten en bitterballen worden verpakt. Medewerkers van Dethon productie in Terneuzen vouwen al sinds 2018 de dozen. Dennis heeft bewust deze maatschappelijke keuze gemaakt omdat het precies past bij ‘’een mooi en eerlijk product’’ naar zijn zeggen.

Wat Dennis zijn eigen favoriet is? Dat vind hij zelf moeilijk te zeggen “Dit wisselt per seizoen, maar nu is dat de Vlaamse garnalen kroket. Deze worden met garnalenmelk gemaakt in plaats van de Nederlandse garnalen bouillon. Dit maakt het kroketje nog romiger’’.
In Nederland hebben ze 400 klanten en in België ruim 200. Daar is hij trots op. Zeker toen hij (nog voor Corona) langs de terrassen liep en een portie kroketjes of bitterballen op de borden van de genietende mensen zag liggen die van zijn hand kwamen. “Daar doe ik het voor’’ aldus Dennis.

Ook al zo zin in een kroket die krokant van buiten maar zacht van binnen is…?
Kijk dan op www.deambachterie.nl voor de verkooppunten.

 

“Samen maken we het verschil!”

Detacheren is een belangrijk speerpunt voor Dethon. Onze medewerkers worden gedetacheerd bij verschillende bedrijven binnen en buiten de regio. Zo ook bij de Politie Zeeuws-Vlaanderen. Hoe zit het met inclusiviteit binnen het korps? En hoe ervaren zij als werkgever onze gedetacheerde medewerkers? Teamchef bij de politie Zeeuws-Vlaanderen, Carin Leijssen, vertelt het ons.

 

“Diversiteit en inclusiviteit zijn twee belangrijke begrippen binnen het korps. Waarom? Omdat iedereen recht heeft op werk en de mogelijkheid om mee te draaien in onze maatschappij. Dit is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet vanzelfsprekend. We zien dit bij de Politie Zeeuws-Vlaanderen graag anders. Als grote organisatie in de regio hebben we de mogelijkheid om bij te dragen aan een meer inclusieve maatschappij. En dat doen we graag!

 

Op dit moment zijn twee medewerkers van Dethon bij ons gedetacheerd, namelijk Kyra Seghers en Johnny de Nooijer. Dit is zowel voor de politie als voor de gedetacheerde medewerkers een groot succes. Dagelijks zijn ze op pad om dienstauto’s schoon te maken en af te tanken. Zowel in Terneuzen en Hulst als in Oostburg. Daarnaast voeren ze het onderhoud aan de auto’s uit. Ze hebben hun plekje gevonden en draaien volledig mee in het team. Naast Kyra en Johnny werken binnen ons team meer collega’s met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld op het kantoor, bij de teamrecherche, het secretariaat teamleiding en de afdeling verdovende middelen. De genoemde collega’s zijn een aanwinst voor ons team. Mede vanwege hun gemotiveerde werkhouding: Iedere dag weer! Dit heeft merkbaar een domino-effect op de rest van het team.

 

Het is ontzettend waardevol wanneer een medewerker in zijn kracht staat. Daarom zoeken we het werk dat past bij de mens. Dit doen we samen met een detacheringsconsulent van Dethon. We bespreken wat de mogelijkheden van de medewerker zijn en welke functie goed bij diegene past. Daarbij is het belangrijk om de juiste begeleiding te bieden. Hierin ondersteunt Dethon ons, maar inmiddels werken onze gedetacheerde collega’s zo goed als zelfstandig.

 

We zijn een organisatie met een voorbeeldfunctie door heel Nederland. Mijn visie is om de komende jaren een landelijke toename van diversiteit en inclusiviteit te zien in de politiekorpsen. Zo inspireren we hopelijk andere werkgevers hetzelfde te doen. Samen maken we het verschil!”

 


Onderhandelaarsakkoord over cao voor werknemers met loonkostensubsidie

Dethon is blij dat ook voor werknemers vanuit de Participatiewet een akkoord is voor een nieuwe cao. Dit onderhandelingsresultaat wordt door de vakbonden en de VNG voorgelegd aan hun achterban. Het doel is deze cao van toepassing is per 1 juli 2021. #waardevolwerk.

 

Kijk voor meer informatie op https://cedris.nl/nieuws/onderhandelaarsakkoord-over-cao-voor-werknemers-met-loonkostensubsidie/.


Onafhankelijk onderzoek voor Dethon

Terneuzen - Het Algemeen Bestuur van Dethon heeft besloten om een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar aanleiding van het zwartboek van de SP over Dethon.

 

Het Algemeen Bestuur van Dethon bestaat uit een afvaardiging van wethouders en gemeenteraadsleden van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten. Het bestuur streeft ernaar dit onderzoek zorgvuldig en zo snel mogelijk uit te laten voeren. Het doel van het onderzoek is helderheid te creëren voor medewerkers van Dethon en andere stakeholders. Er worden meerdere onderzoeksbureaus benaderd voor het uitbrengen van een onderzoeksvoorstel.

 

Petitie medewerkers Dethon groen

Op 29 oktober is niet alleen het zwartboek van de SP aangeboden, maar ook een petitie door medewerkers van Dethon groen. Deze petitie is aangeboden aan de directie en de ondernemingsraad (OR) van Dethon. Zij gaan hierover samen in overleg. Het doel is om samen met de aanbieders van de petitie tot een breed gedragen voorstel te komen voor 2021.

 

Organisatieontwikkeling

Zoals bekend implementeert Dethon op dit moment een Transformatieplan, onder de noemer DethonSterk. In alle lagen van het bedrijf werkt Dethon aan de nieuwe rol die zij uitvoert namens de gemeenten. Onder andere door middel van het medewerkersbelevingsonderzoek, opleidingen, trainingen en dialoogsessies. Aanbevelingen die uit het onafhankelijk onderzoek komen, kunnen in dit programma worden meegenomen.