1 dethon Oostburg 2 dethon Hulst 3 Dethon Terneuzen 4 Dethon VOC

Samenwerking Participatielab route en Dethon

Eind september zijn de eerste medewerkers van Dethon gestart met de Scalda entreeopleiding: Participatielab route. Deze opleiding is nieuw binnen Dethon.


De Participatielab route is ontwikkeld in de publiek-private samenwerking Participatielab Zeeland. Scalda werkt samen met sociale werkbedrijven en gemeenten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen integreren in het arbeidsproces. Scalda biedt een op maat gemaakte BBL-variant van de entreeopleiding (mbo niveau 1) aan. Daarbij kan een gewenste route worden gekozen. De routes waaruit medewerkers van Dethon kunnen kiezen zijn: dienstverlening, bouwen, wonen en onderhoud, groen, horeca en installatie-constructie techniek. De deelnemers krijgen intensieve begeleiding tijdens hun opleiding. Dit begeleidingsteam bestaat uit leidinggevenden en trajectbegeleiders van Dethon en docenten en coaches van Scalda. Dit traject helpt de studenten om door te stromen naar regulier werk wanneer zij daar aan toe zijn.
 

Waarom de Participatielab route?

Als grootste onderwijsinstelling en enige brede, algemeen toegankelijke roc in de regio draagt Scalda een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid, vaak met betrekking tot issues met een brede impact op de economie en de samenleving. Scalda neemt die verantwoordelijkheid serieus. Zeker als jongeren of (jong) volwassenen een extra steuntje in de rug nodig hebben. Het is van belang dat passende oplossingen worden gevonden om zoveel mogelijk mensen te laten participeren in het arbeidsproces. Dit is niet alleen van persoonlijk belang. Maar ook voor de Zeeuwse economie. Bovendien biedt het extra cohesie aan onze samenleving. Iedereen doet mee. 

 


 

Voorlichtings- en opleidingscentrum Glastuinbouw (VOC) sluit vanaf oktober

 

Het Algemeen Bestuur van Dethon heeft besloten om te stoppen met het Voorlichtings- en opleidingscentrum Glastuinbouw (VOC). Het Algemeen Bestuur bestaat uit een vertegenwoordiging van wethouders en gemeenteraadsleden van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten en de directie van Dethon.

 

Het VOC biedt sinds 2008 werkend re-integretatietrajecten aan voor inwoners van Zeeuws-Vlaanderen. Een re-integratietraject heeft tot doel om mensen vanuit de bijstand te begeleiden naar een baan in de glastuinbouw in de Kanaalzone of bij bedrijven elders in de regio. Dethon voert namens de drie gemeenten dit re-integratietraject via het VOC uit, maar vervult deze taak ook via de andere afdelingen van Dethon re-integratietrajecten uit, zoals via Dethon groen en cleaning.

 

Het VOC-project stopt omdat er de laatste jaren te weinig kandidaten waren, hierdoor bleek het VOC niet rendabel. Het VOC blijft de komende maanden nog open, totdat het huidige teeltseizoen is afgerond. Dit zal tot ongeveer oktober duren. De medewerkers in dienst bij Dethon kunnen op andere afdelingen binnen Dethon aan de slag. Dit geldt ook voor nieuwe re-integratiekandidaten die vanuit de gemeenten bij Dethon worden aangemeld. Werkend re-integreren is een speerpunt waar Dethon als arbeidsintegratiebedrijf de komende jaren juist sterk op gaat inzetten.

 

Over de bestemming van de kas en de grond gaan de gemeenten Terneuzen, Sluis, Hulst, North Sea Port en Dethon met elkaar in gesprek.

Meer informatie over het VOC? Kijk op https://www.werkenindekas.nl/.