1 dethon Oostburg 2 dethon Hulst 3 Dethon Terneuzen 4 Dethon VOC

Grijze schoolpleinen moeten groener en gezonder

15-12-2016 - Terneuzen

Veel kinderen staan te ver van de natuur af en bewegen te weinig. Ze zitten te vaak op hun mobieltje en mogen hun kleren niet vuil maken of er is simpelweg geen ruimte om buiten te spelen. Hierin dient dringend verandering te komen, volgens tuin- en landschapsontwerper Dethon Groen Harry de Visser. ‘Grijze schoolpleinen moeten groener en gezonder worden.’

 

Meer groen, meer ontdekken en meer bewegen.

Het is een landelijke trend: kinderen dichter bij de natuur brengen, meer uit te dagen, meer te laten bewegen en meer te laten ontdekken. In opdracht van de Gemeente Hulst en in samenwerking met VG Archi­tecten, heeft Harry  het groene en gezonde schoolplein voor de nieuwe Brede School in Sint Jansteen ontworpen. Het parkeer­terrein aan de voorkant van de school krijgt van de Gemeente Hulst een parkachtige uitstraling die terug te vinden is in het ontwerp van het schoolplein. Bomen, bosjes, hagen en gazon zorgen voor een aantrekkelijk groen schoolplein.

 

Kruipdoor sluipdoor

De onderbouw, bovenbouw, kinderopvang en peuterspeelzaal hebben elk hun eigen speelruimte op het plein. Er komen kruip­door-/sluipdoorroutes, insectenhotels en vogelhuisjes. Voor de peuters is er een voelpad van verschillende materialen. De onderbouw kan in uitgeholde boom­stammen met water en zand spelen. Voor de bovenbouw is er een chillplek en een amfitheater met  toneelvloer, die bovendien kan dienen als open leslokaal of als voetbalveldje.

De leerlingen moeten nog wel even geduld hebben. Eind 2017 zal de nieuwbouw gereed zijn. 

Terug