1 dethon Oostburg 2 dethon Hulst 3 Dethon Terneuzen 4 Dethon VOC

Beperkingen? Topprestaties!

04-03-2016

Zeeland Business in samenwerking met Aan de Slag in Zeeland organiseren een netwerkbijeenkomst op 3 maart in Terneuzen

 

sw-bedrijven vernieuwen (1)

Dethon: ‘Meer dan schoonmaak en groenonderhoud’

 

De vier Zeeuwse sociale werkbedrijven De Zuidhoek, Orionis Walcheren, De Betho en Dethon hebben in oktober 2015 driekwart miljoen euro toegezegd gekregen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De sw-bedrijven ontvangen dit bedrag om zichzelf aan te passen aan de per 2015 veranderde situatie op de arbeidsmarkt als gevolg van de Participatiewet. Ze hebben vanuit de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) geen nieuwe instroom meer, omdat vanwege de banenafspraak voor hun doelgroep banen worden gecreëerd in het bedrijfsleven, bij de overheid en in het onderwijs. Mensen die voor 2015 al bij een sw-bedrijf werkten, blijven dat doen. In deze eerste aflevering van een serie vertelt het Zeeuws-Vlaamse Dethon bij monde van directeur Edwin van den Berghen over de veranderingen.

“We zijn nu vooral bezig de economische structuur van ons bedrijf te versterken,” vertelt Van den Berghen, “zodat we nog meer lean and mean te werk kunnen gaan en ons beter kunnen positioneren op de arbeidsmarkt, met scherpere tarieven. Onze bedrijven leveren al heel lang diensten aan de maatschappij en dat willen we nog beter en efficiënter gaan doen.” Een nieuwe aanpak om meer werk en omzet te genereren zou het detacheren van Dethons vaste medewerkers bij commerciële bedrijven kunnen zijn. Maar Van den Berghen constateert dat er vanuit de huidige bezetting niet veel te detacheren valt, omdat de Zeeuws-Vlaamse topsectoren toerisme, petrochemische industrie en landbouw geen geschikt werk hebben. “Daarom kijken we nu of we banenafspraak-banen in andere sectoren kunnen ‘verkopen’. Dat is een soort uitzendconstructie, waarmee we de bedrijven heel veel administratieve rompslomp uit handen nemen, terwijl ze wel voluit voldoen aan de banenafspraak. Hiervoor zijn we nu bezig een afdeling op te zetten.”Deel van de maatschappij
Van den Berghen: “We zijn ook bezig waar nodig onze werkleiders bij te scholen of extra capaciteit in te zetten, zodat ze de linking pin met de arbeidsmarkt kunnen worden. We merkten bijvoorbeeld dat gemeentelijke re-integratieconsulenten en WSP-medewerkers, vooral sinds 2015 belangrijke relaties voor ons, een heel andere taal spreken dan onze werkleiders.” Ook de Wsw’ers zelf en hun arbeidsvermogen en -plezier worden niet vergeten. “We gaan ze structureel passende cursussen aanbieden, waardoor ze zich persoonlijk kunnen ontwikkelen en meer weerbare mensen worden. Want ook al werken ze ‘beschut’ bij ons, ze maken wel degelijk deel uit van de maatschappij en daarvoor gaan we ze meer toerusten. Ze kunnen ook meedoen aan een bewegingsprogramma dat we samen met BodyLine uit Terneuzen opzetten, zodat hun werkfitheid verbetert.”Kringloopwinkel
Schoonmaak en groenonderhoud zijn twee Dethon-taken, die een gewaardeerde plek hebben gevonden in de samenleving. Maar Dethon kijkt verder. Een idee dat nog heel pril is, is het starten van een kringloopwinkel waar het werk vooral door Dethon-mensen wordt verzet. “Het liefst met een zo breed mogelijk assortiment,” zegt Van den Berghen, “zonder met bestaande initiatieven in de clinch te komen. We zijn in gesprek met de gemeente Terneuzen hierover en hopen rond de komende zomer duidelijk te hebben of dit idee levensvatbaar is.”

 

Medewerkers van Dethon Elektronica testen ledlampen

Medewerkers van Dethon Groen aan het werk bij de aanleg van een tuin van een particulier

Terug