1 dethon Oostburg 2 dethon Hulst 3 Dethon Terneuzen 4 Dethon VOC

Dethon groen, goed op weg

15-04-2016

Maar eerst achter de boeken… André Begheijn, Sidney Emelina, Martin de Graaf, Adrianus van Pamelen, Christiaan de Pauw en Ricardo Timmerman van Dethon Groen Oostburg en Wim de Die, Johan Dobbelaar, Ko Harms, Piet Jillings, Wilco Padmos en Louis Peeters van Dethon Groen Terneuzen hebben in Goes hun examen afgelegd voor het brommerrijbewijs.


Sinds 1 juli 2015 is het trekker-rijbewijs

(T-rijbewijs) verplicht voor alle bestuurders van landbouwtrekkers en zelfrijdende werktuigen. Dit had tot gevolg dat een aantal medewerkers (die mobiel waren door de inzet van de Gator) nu over dienen te stappen naar de brommobiel. Dethon verzorgt trai­nin­gen voor de medewerkers die dit rijbewijs nodig hebben op hun werk.

 

Behoorlijk pittig
Opleidingscoördinator Frank Geensen: ‘We zijn met twee groepen van zes mede­werkers gestart. Hiervoor werken we samen met rijscholen Roelse te Terneuzen en Hinneman te Oostburg. Naast de acht maal twee uur theorieles op de rijschool, heb ik de deelnemers vanuit Dethon bijge­schoold. De lesstof is namelijk behoorlijk pittig.’ Wilco Padmos beaamt dit. ‘De voorrangsregels zijn heel anders dan
op de fiets’, zegt Wilco. ‘Het geleerde onthouden is wel eens moeilijk. Als hovenier hoef ik immers nooit in de boeken te duiken. Maar ik heb er geen hekel aan hoor, de cursus halen is ook eigenbelang. Ik wil niet afhankelijk zijn van vervoer, ik houd van vrijheid.’

 

Mondeling
De medewerkers mochten het theorie-examen mondeling afleggen. Een examen doen is best spannend. Na het behalen van het theoriegedeelte komt de praktijk aan bod. Ook hiervoor dient een examen afgelegd te worden. Gelijktijdig met de praktijk­les­sen zal er geoefend worden met de brom­mobielen. Zo wordt straks ook hiermee veilig de weg opgegaan.’

 

Cursisten Ricardo Timmerman (links) en Wim de Die (rechts) luisteren naar de uitleg van instructeur Chris Roelse (in de brommobiel).

Terug