1 dethon Oostburg 2 dethon Hulst 3 Dethon Terneuzen 4 Dethon VOC

Actueel nieuws

Nieuws tweede kwartaal 2016

 

Dethon Nieuws 25 jaar!
22-06-2016
Een kwart eeuw Dethon nieuws!

Chemievrije onkruidbestrijding op verhardingen
22-06-2016
In opdracht van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten, is Dethon Groen gestart met het project milieuvriendelijk bestrijden van onkruid op verhardingen.

Kwaliteit en Zuiverheid
22-06-2016
OrthoNutrients is gespecialiseerd in orthomoleculaire geneeskunde.

Vestrock, schôôn festival!
22-06-2016
Begin juni barstte het weer los in Hulst: boutiquefestival Vestrock.

Nieuwe stickermachine voor Dethon Montage & Verpakkingen
22-06-2016
Van hoest- tot sportdrank en van vitaminepreparaat tot hulp bij een betere stoelgang…

Kleine wasjes, grote wasjes…
22-06-2016
… Dethon Cleaning stopt ze in de wasmachine.

Intussen in het VOC
22-06-2016
De eerste oogst van het jaar, het blijft een feestelijke happening.

Metaal bezoekt Scheldebouw
22-06-2016
Nederland, België, Luxemburg, Groot-Brittannië, Oost-Europa en Scandinavië, …


 

Zeeuwse Werkbedrijven zetten werkleerfaciliteiten in voor WAJONG en WIA doelgroep van UWV

Zeeuwse Sociale Werkbedrijven (voormalige Sociale Werkvoorziening) hebben, voor de Zeeuwse Wajong en WIA-doelgroep van het UWV, een gezamenlijke aanpak ontwikkeld voor het bepalen van het arbeidsmarktperspectief; de praktijkdiagnose.

 

De praktijkdiagnose wordt ingezet voor kandidaten waarvan onvoldoende zicht is op de mogelijkheden van (terugkeer naar) werk, participeren in de samenleving en de omgevingsfactoren die hierop van invloed zijn.

 

Voor de uitvoering van deze diagnose worden de werkleer-faciliteiten van de Werkbedrijven ingezet. Zo wordt onder andere gebruik gemaakt van gespreksvoering, diagnosetools en behoort een korte werkstage in de praktijk tot de mogelijkheden.

 

Een korte werkstage in de praktijk kan onderdeel uitmaken van de Praktijkdiagnose

 

Het resultaat van de praktijkdiagnose is een helder beeld van wat iemand kan en wil. Het geeft onder andere inzicht in houding, communicatieve vaardigheden, wijze van samenwerken, flexibiliteit en de motivatie van de kandidaat. Daarnaast is aandacht voor omgevings- en externe factoren, het netwerk van de kandidaat, de economische noodzaak tot het vinden van werk, de gezondheidsbeleving, de competenties en werknemersvaardigheden Aanvullend levert het een praktisch advies op ten aanzien van ontwikkeldoelen die een startpunt zijn voor bemiddeling of een werkleertraject.

 

Voorop staat dat de beroepskeuze realistisch is en aansluit op de vraag op de arbeidsmarkt.

 

Deze inzichten zijn de basis voor een door het UWV op te stellen werkleertraject waarin aandacht is voor wat de kandidaat kan, wil en nog kan ontwikkelen.

 

De samenwerking is aangegaan voor de duur van een jaar en is 1 juni jl. gestart.

 

De praktijkdiagnose is een voorbeeld van het ontstaan van een steeds bredere samenwerking tussen de Werkbedrijven en het UWV in Zeeland, in het belang van de inwoners en aansluitend bij de vraag op de arbeidsmarkt.