1 dethon Oostburg 2 dethon Hulst 3 Dethon Terneuzen 4 Dethon VOC

Doelgroepen

Als het moeilijk is om direct aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt komen mensen bij het Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen terecht. De oorzaak van de afstand tot de arbeidsmarkt kan bijvoorbeeld een taalachterstand zijn, een arbeidshandicap, een opleiding- en arbeidsverleden dat niet aansluit op de huidige arbeidsmarkt of een andere oorzaak. Dethon tracht de afstand te overbruggen met gerichte aanbodversterking en desnoods een tijdelijk dienstverband om weer terug arbeidsritme op te doen. Blijft de afstand bestaan, dan is een baan binnen de werkbedrijven of een blijvende ondersteuning door middel van jobcoaching en loonkostensubsidie wellicht de oplossing.  Hier ligt een voordeel voor de werknemer. Naast het hebben van werk en een zinvol bestaan ligt het inkomen immers ook hoger dan bij een uitkering. Voor de gemeenten beperkt het de uitkeringslasten. Een echte win-win situatie!