1 dethon Oostburg 2 dethon Hulst 3 Dethon Terneuzen 4 Dethon VOC

Werkgevers
WSP en Dethon Cleaning in zee voor Nieuwe Sluis Terneuzen

Het moet een van de grootste sluizen ter wereld worden. Maar bovenal staat de Nieuwe Sluis Terneuzen voor een betere toegang en vlottere doorstroming vanaf de Westerschelde naar het Kanaal van Gent naar Terneuzen en verder. De medewerkers van Dethon Cleaning zorgen voor een schone werkomgeving van de medewerkers.

 

De Vlaams-Nederlandse Schelde­commis­sie is opdrachtgever en de Vlaams-Neder­landse aannemerscombinatie Sasse­­­vaart bouwt de Nieuwe Sluis.

Schoonmaakvacatures
De regel Social Return On Investment (SROI) verplicht werkgevers om een deel van de aanneemsom te gebruiken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan te bieden. Met andere woorden, mensen die voor een uitkering ingeschreven staan bij de gemeente of een sw-indicatie hebben. Het Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen (WSP) en Dethon Cleaning werken nauw samen aan de invulling van onder andere de schoonmaakvacatures.

De inzet is hoog

In november vorig jaar is gestart met het bouwrijp maken van het terrein. ‘Sindsdien maken onze medewerkers twaalf bouwketen, twee grote kantines en de kleedlokalen van ongeveer zes­honderd medewerkers schoon’, vertelt voorvrouw Dethon Cleaning Katy van Hal. ‘Op het hoofdkantoor alleen al, werken tweehonderd medewerkers. Dit zijn voor­namelijk architecten en ingenieurs. In het oude TMS-gebouw op de Schependijk is er nog een kantoor van projectleiders en werkmannen. Ook zijn er tiny houses voor de werknemers. Zes tot tien medewerkers van Dethon Cleaning maken vijftig uur per week schoon. Een enorm omvangrijk project dus, met een behoorlijk hoge tijdsdruk. Onze medewerkers doen hun uiterste best om alles steeds zo mooi en schoon mogelijk achter te laten. Dankzij hun hoge inzet, is de klant tevreden over de kwaliteit die we leveren.’

 

WSP

Nelleke de Hullu is als consulent werkgever bij het WSP nauw betrokken bij Dethon. ‘Het WSP is er verantwoordelijk voor om de SROI-verplichting uit te voeren. Dit gebeurt in opdracht van de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie (VNSC). Samen met de Sassevaart, de GEJA-groep en de VNSC zitten wij regelmatig rond de tafel. Om afspraken te maken en om ervoor te zorgen dat het SROI-geld goed wordt besteed. Dethon vervult de schoonmaakvacatures. Kandidaten voor andere vacatures worden door de gemeenten Terneuzen, Gent, Evergem en Zelzate of via de VDAB aangeleverd bij het WSP. Het WSP stelt hen vervolgens voor aan de GEJA-groep. Dit is het detacheringsbureau voor de Sassevaart dat zorgt voor de plaatsing van de kandidaten. Voor wat betreft de vacatures die niet door Dethon worden ingevuld, kijken we bij de gemeente Terneuzen in het bestand of er gegadigden zijn. Alleen goed gemotiveerde mensen die in de schoonmaak aan de slag willen en beschikken over een VCA-certificaat komen in aanmerking. Er wordt veel gevraagd van de flexibiliteit, zowel van Dethon als van de medewerkers zelf. Daar staat tegenover dat zij een kans maken om uit te stromen naar regulier werk. In feite is dit wat de eisen betreft al een reguliere baan. Voor de hoge inzet van de mensen die aan de slag zijn, heb ik diep respect. De hoge verwachtingen maken zij waar, het werk verloopt zeer goed. Het is erg mooi dat wij met z’n allen deel mogen uitmaken van dit omvangrijke project.’ In 2022 vaart het eerste schip door de Nieuwe Sluis. 

Wil je meer weten over de bouw van de Nieuwe Sluis? Breng dan eens een bezoek aan het Portaal van Vlaanderen (https://www.portaalvanvlaanderen.nl). Of kijk op de website van de Nieuwe Sluis: https://nieuwesluisterneuzen.eu.

 

Foto: V.l.n.r.: Mehmet Kalayci, Siddika Yigit, Elif kaplican, Katy van Hal, Martin Tange, Jolanda Reedijk, Jeroen Vons en Andre Swart.
 


Anderen bij Dethon

WLB Zeeland: ’Werken werkt’

Een gezond dag- en nachtritme, een goed sociaal leven… Simpelweg erbij horen. Voor sommigen is het vanzelfsprekend. Voor anderen een probleem, waardoor zij thuis zitten en geïsoleerd raken en soms in de problemen komen. Voor hen is er WLB (Werk Leer Bedrijf) Zeeland, een onderdeel van Emergis. Om deze groep mensen tegemoet te komen, is Dethon Customized in Oostburg tijdelijk een Werk Leer Bedrijf. Een mooi project van ‘Werken Werkt’, dat half maart dit jaar is gestart.

 

WLB Zeeland is een werkleerbedrijf gespecialiseerd in werk en begeleiding. Mensen voor wie werken niet van­zelfsprekend is, worden hierbij begeleid. Aan hen wordt de kans geboden om te participeren in de maatschappij met begeleiding en gepaste werkdruk. Werken bij WLB Zeeland betekent: samen kijken naar interesses, kwali­teiten en arbeidsvaardigheden. Aan de hand hiervan wordt gezocht naar geschikte werkzaamheden en de moge­lijk­heid om te groeien in taken en verantwoordelijkheden. Er wordt zodoende gewerkt aan persoonlijk en maatschappelijk herstel. WLB Zeeland bestaat uit negen werkleerbedrijven verspreid over heel Zeeland. In totaal meer dan vijfhonderd. Twee jaar lang kunnen in de eerste fase vijftien en in de volgende fase 25 mensen bij WLB Oostburg (Dethon) en WLB Hertepark Groede terecht.

 

Een goede balans

Helma Sinnecker-Wispelweij is werk­begeleider van WLB Oostburg. ‘Het is een unieke samenwerking. WLB maakt gebruik van het gebouw, de machines en werkdomeinen van Dethon. WLB is een beschutte werkplek. Mensen hebben niet te maken met tijdsdruk en/of productieafspraken. We zorgen voor een goede balans tussen voldoende uitdaging en verantwoordelijkheden. De werkdomeinen zijn bij WLB een middel met als doel arbeidsrehabilitatie. Er zijn ruim voldoende werkdomeinen bij Dethon. Zoals montagewerk, werken met kunststof en inpakwerk. Het is een fantastische samenwerking met Dethon, Gemeente Sluis en WLB Zeeland!’ Kijk voor meer informatie over WLB Zeeland op de website: www.wlbzeeland.nl.

Foto: Helma Sinnecker-Wispelweij: ‘We zorgen voor een goede balans tussen voldoende uitdaging en verantwoordelijkheden.’